Philip Botström går i Gustav Vasas skidspår

Wednesday 11 January, 2017

Noterar med viss förvåning - som så många andra - att SSU-ordföranden valde ett förhållandevis dyrt färdmedel för sin resa hem från konferensen i Sälen, där han deltagit i en paneldebatt. Detta sticker i ögonen på somliga, men jag ser det som självklart att även en representant för arbetarklassen ska kunna åka taxi. Den store Göran Persson sade en gång att klasskillnaderna aldrig mer ska få synas i munnen på folk. "Jag har upplevt klassamhället och jag hatar det", tillade han sedan. Staten bör därför göra det möjligt för alla att laga tänderna.

Samma sak gäller taxikonsumtion. Taxi är i vårt moderna samhälle en social rättighet. Men i dag är det bara ett fåtal som har råd att åka taxi till Sälen. Jag skulle påstå att antalet som gör det för egna beskattade pengar är extremt litet. Möjligen är det någon mångmiljonär som hyr helikopter till Folk och försvar för att spara tid. Varken folkligt eller försvarligt för de flesta andra.

De allra flesta som åker taxi från Stockholm till Sälen gör det för skattebetalarnas pengar. Och så fint är det ordnat i välfärdsstaten att den konsumtionsnivå som i länder med råkapitalism (som USA) bara tillkommer personer som Bill Gates och Warren Buffet i Sverige även kan utövas av företrädare för arbetarklassen.

Den nyliberale filosofen Friedrich Hayek diskuterade i boken Frihetens Grundvalar behovet av att vissa rika människor går före och etablerar konsumtionsmönster som de lägre klasserna sedan kan ta efter i takt med att samhället blir rikare och BNP växer. I USA skulle dessa föregångare ha varit Gates och Buffet. Men i Sverige kan det vara vem som helst som råkar inneha någon annans kreditkort.

Philip Botström och SSU har därmed i praktisk handling visat att avgifterna från SSU-medlemmarna och bidragen från staten gör överklassen helt onödig. Vem som helst som konsumerar någon annans pengar kan bli en konsumtionspionjär i Hayeks mening. Jag skulle vilja gå så långt som att påstå att Botströms resa är den kanske viktigaste politiska resan sedan Gustav Vasa skidade mellan Sälen och Mora.

Den resan gav upphov till "Vasaloppet" - den världsberömda skidtävlingen med tiotusentals deltagare. På liknande sätt bör någon hedra Philip Botström genom att anordna "Botströmloppet" - en kollektiv taxiresa som tar ungefär lika lång tid, men är fem gånger så lång. Tänk om alla som brukar resa på någon annans bekostnad en kall januaridag skulle ta taxi från Stockholm till Sälen? Tiotusen taxiresenärer som tillsammans lägger åttio miljoner på något som är totalt meningslöst.

Fast - när jag tänker efter - det skulle vara mer i linje med John Maynard Keynes teorier än med Friedrich Hayeks. Så var det nog Botström resonerade. Magdalena Andersson behöver hjälp med att få igång Sveriges ekonomi genom konsumtionsstimulanser. Hade Botström dykt upp på det verkställande utskott som han tog taxi till skulle Maggan fått chansen att personligen tacka sin adept för insatsen.