Den hälsosamme ekonomisten

DEN HÄLSOSAMME EKONOMISTEN - EN BLOGG OM EKONOMI, POLITIK, TEKNIK

Undrar ni varför börsen faller i dag igen? Jag också. Det närmaste jag kommer en förklaring är situationen i det europeiska bankväsendet.

Insikten om att eurokrisen alls inte är över börjar sprida sig. Räntenivåerna i PIIGS-länderna stiger. Och vi misstänker starkt ett samband med situationen i en av Italiens största banker i kombination med nya EU-regler om hur man ska rädda banker på obestånd.

Tjugoen av världens tjugofyra sämsta banker råkar ligga i EU. Det handlar om tillgångar på 8 000 miljarder euro - en svindlande summa. EU har ett stort antal zoombiebanker som inte fyller den funktion i ekonomin som en bank är tänkt att fylla. De fungerar i princip som soptippar för EU-ländernas statsobligationer.

Skälet till detta är att statsobligationer betraktas som riskfria. Med så svaga balansräkningar som dessa banker har kan de i praktiken inte låna ut till privata företag eller andra investeringar.

Marknaden börjar inse att det här inte är en bra situation. Små förändringar av de ekonomiska förutsättningarna kan få stor betydelse för bankerna. Och med de nya reglerna innebär det risker för bankernas intressenter. Det är de här riskerna som nu prisas in och som får finansmarknaderna i EU att gunga.

Kommentarer till detta inlägg
Fler inlägg ...