Den stora gåtan med Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten, Thursday 9 July, 2020
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Allt eftersom Covid-19 sprider sig över världen blir underlaget för att göra prognoser bättre. Samtidigt tycks statistiken bli allt mer obegriplig. Den största gåtan tycker jag är den långsamma, men ändå exponentiella, spridningen i länder som Indien och Sydafrika.

Ser vi till parametrarna som beräknats så långt tycks det som om intervallet från det att en individ smittar en annan är kort - ungefär fem dagar. Det talar för att viruset antingen kommer att sprida sig fort - eller inte alls. I New York spred sig Covid-19 i en takt som antyder att R-talet låg på 5-6.

I många andra delar av världen sprider sig viruset inte alls, Sverige och de övriga nordiska länderna är ett exempel på detta. Vi fick ett mycket begränsat utbrott, som med tiden klingade av. Den mest rimliga förklaringen är att R-värdet i större delen av dessa länder ligger under 1,0.

Men hur förklarar man att Indien efter fyra månaders exponentiell spridning endast har 750 000 smittade och 20 000 döda? Dubbleringstakten tycks i Indien ligga på 20 dagar, medan den i New York tidvis låg på fyra dagar. Samtidigt sjunker inte R-talet över tid på samma sätt som det gjorde i New York och de flesta andra stora städer i USA och EU.

Social distansering kan givetvis vara en faktor som påverkar utvecklingen och som tar ner R under 1,0. Medan New York-bor anpassade sitt beteende till virusläget är det möjligt att indierna inte i samma utsträckning lyckats med detta. Detta förklarar dock inte att R i Indien hamnar på just 1,2. För om det seriella intervallet är detsamma som i NYC torde R i Indien ligga just runt 1,2.

Varför 1,2? Varför inte 0,9 eller 1,8? Ett tal på 1,8 skulle ge en explosiv spridning - kanske i början inte riktigt lika snabbt som i New York, men ändå över tid betydligt allvarligare därför att Indien saknar tillgång till den rika världens sjukvårdsresurser. Ett R-tal på 0,9 skulle innebära att epidemin snabbt dör ut.

Vi skulle kunna tänka oss att en stor del av indierna på något sätt är immuna och att R av detta skäl råkar hamna på 1,2. Men om detta bara gäller Indien, varför ser vi samma långsamma exponentiella spridning i exempelvis Sydafrika?

Att man upptäcker en mindre andel av de faktiska fallen - vilket kanske även gäller dödsfallen - är en möjlighet. Men om viruset är mer utbrett än vi känner till skulle det resultera i att även de mer förmögna befolkningslagren drabbas. Dessutom torde inte själva ökningstakten påverkas av ett stort mörkertal.

Den enklaste förklaringen till skillnaden är att det seriella intervallet är fem gånger så långt i Indien som i New York. Men varför skulle det vara så?

Den stora skillnaden mellan Indien och New York är antagligen att personer som får allvarliga symptom i ett rikt land snabbt plockas bort ur den smittspridande poolen. Vid lindriga symptom isolerar de sig i hemmet, och vid allvarliga symptom hamnar de på sjukhus där personalen har vederbörlig skyddsutrustning.

I Indien vårdas de svårast sjuka sannolikt av familjemedlemmar. Hade de tagits in på sjukhus, som i rika länder, skulle de avlägsnas ur smittspridningspoolen. Men om de vårdas hemma lär de i stället exponera anhöriga för viruset.

Om man i Indien hade haft sjukvårdsrutiner motsvarande de i New York så skulle förutsättningarna för spridning - med landets mer begränsade inomhusmiljöer, höga temperaturer och mycket exponering för UV-strålning - kanske varit väldigt dåliga. Men eftersom svårt sjuka covidpatienter på ett annat sätt exponerar anhöriga för smittan uppstår ändå förutsättningar för spridning - då en svårt sjuk covidpatient är oerhört mycket mer smittsam än en person med milda symptom.

Detta skulle också förklara att det seriella intervallet är 20 dagar i Indien och 4-5 dagar i New York. I rika länder är förutsättningarna för spridning från asymptomatiska större på grund av våra omfattande sociala kontakter i slutna inomhusmiljöer, våra flygresor, öppna kontorslandskap och restaurangmiljöer. I Indien saknas dessa miljöer i stor utsträckning, men å andra sidan kommer svårt sjuka patienter i kontakt med släkt och vänner på ett helt annat sätt än vad som är fallet i rika länder.

Spridningen var till att börja med exponentiell i både USA och Indien och R var sannolikt initialt en bit över 2,0 i båda länderna. Men eftersom det seriella intervallet är så oerhört mycket längre i Indien kan det tyckas som om spridningen är under kontroll där - man jämför med USA och ser att städer och counties som fått ner R så lågt som till 1,2 i regel också lyckas besegra viruset. Men om min hypotes är korrekt kan detta kunna vara en felaktig slutsats. Det är möjligt att Indien helt enkelt bara har helt andra smittspridningsvägar än i vår del av världen och att landet därför står inför en katastrof i slow-motion.

Följ mig på Twitter

Det enklaste sättet att få regelbundna uppdateringar från Den hälsosamme ekonomisten

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Bläddra bland äldre blogginlägg.

Räddningspaketet för euron har inget med Covid-19 att göra

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

EU diskuterar som bäst ett förslag om att föra över gemensamma resurser till de länder i unionen som har svagast ekonomi. Officiellt sägs att det handlar om ett räddningspaket för de länder som drabbats hårdast av virusepidemin. Men då är det en aning märkligt att det land som drabbats hårdast - för övrigt det land som har den största befolkningstätheten - enligt planen ska vara nettobidragsgivare . Sanningen är förstås att det inte handlar om Covid-19 alls, utan om euron. Om EU inte …

Läs mer!

Jönköping och Västra Götaland hårdast drabbade av Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

I hela världen har myndigheterna allt mer övergått till att bekämpa Covid-19 på regional basis. Även Sverige publicerar nu statistik på kommunnivå och USA redovisar ofta på postnummernivå.  Det är en följd av att viruset betraktas som en klustersmitta - en farsot som sprids i nätverk av bekanta och familjer.  Det finns förstås undantag. När främlingar möts - exempelvis på barer och på konferenser - hoppar viruset från ett kluster till nästa.  I allmänhet går det att hitta …

Läs mer!

Infrastruktur och plattformar

Den hälsosamme ekonomisten

Vad är infrastruktur och vad är plattformar? Diskussionen om demokratin är förvirrad. Är Sveriges Television infrastruktur eller en aktör bland många? Är Facebook infrastruktur, eller bara ett privat företag? Är Internet som sådant infrastruktur, eller bara en samling fibrer som ägs av privata företag? Det är inte helt självklart var … Läs mer!

Indien och Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten

En av de stora gåtorna när det gäller Covid-19 är den snabba spridningen i exempelvis Italien och New York och den mycket långsamma spridningen i länder som Indonesien och Indien . Ändå tycks viruset faktiskt sprida sig exponentiellt i Indien . Den första juni var antalet döda sett över en sjudagarsperiod 200 personer. En månad … Läs mer!

Miljöpartiets utträde löser många problem

Den hälsosamme ekonomisten

Ska erkänna att det finns delar av Miljöpartiets politik som jag uppskattar. Principen om att sätta cyklar först i städerna är kanon om man som jag har en elcykel. Annars har det mest uppstått problem. Flera punktskatter som partiet drivit igenom har sannolikt negativ inverkan på både miljön och ekonomin. Åtgärderna för att minska koldioxid… Läs mer!

Apartheid återinförs via identitetspolitiken

Den hälsosamme ekonomisten

Apartheidsystemet i Sydafrika delade in människor efter ras. Nu är detta historia, men det håller på att återuppstå - denna gång är det minoriteterna själva som vill skydda sin särart genom att förbjuda kulturell appropriering. Var det något som nämnde ordet "rasblandning"? Läser att TV-serien Simpsons slutar låta vita skådespelare göra … Läs mer!

Masker diskuteras för att stoppa smittan i USA

Den hälsosamme ekonomisten

Läser att masker lyfts fram som den snabbaste och kanske enda genomförbara metoden för att stoppa spridningen av Covid-19 i USA . I den mån myndigheterna kan göra något är det att införa maskkrav i vissa serviceyrken och i kollektivtrafiken. De stora socioekonomiska skilllnaderna i risken att bli smittad kan antagligen kopplas till skillnader i … Läs mer!

Social distansering fungerar

Den hälsosamme ekonomisten

Svårt att tolka den snabba ökningen av Covid-19 i USA på något annat sätt än att spridningen faktiskt dämpades under den tid som delstaterna vidtog omfattande åtgärder för att begränsa spridningen. Viruset har med andra ord potential att sprida sig även utanför de mest tätbefolkade delarna av USA - men det krävs att delstaterna släpper restrikti… Läs mer!

Varför gjorde inte Sverige mer?

Den hälsosamme ekonomisten

Tillhör inte de som tror att en total nedstängning hade varit det bästa för landet. Men samtidigt låg det uppenbarligen inom det politiskt möjligas ram - något som förvånade smittskyddsmyndigheterna i samtliga nordiska länder. Det finns dock mycket annat än lockdown som var politiskt möjligt, men som av myndigheterna uppfattades som politiskt … Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism