Den hälsosamme ekonomisten

::: Den hälsosamme ekonomisten - en blogg om ekonomi, politik och teknik :::

En orsak till att greklandskrisen ter sig så svår att lösa är att man försöker lösa den på fel sätt. Misstaget är att EU försöker minska Greklands lånebörda - som i själva verket är ganska liten i förhållande till den lånebörda som medborgarna i Tyskland och Frankrike har. En alternativ lösning vore att se till att alla EMU-länder har tillräckligt höga skulder - för att därefter skriva av dessa på ett rättvist sätt.

Vadå, säger ni? Har inte Grekland skulder som motsvarar 180 procent av BNP, medan länder som Tyskland och Frankrike har skulder som "bara" motsvarar 100 procent av BNP. Det kluriga är dock att BNP varierar högst påtagligt mellan länderna. Om Grekland hade haft lika hög BNP per person som Frankrike och Tyskland skulle bördan ha varit betydligt rimligare.

Om man räknar skulden i antal euro per medborgare ser vi att Grekland är långt ifrån sämst ute. De flesta euroländer är minst lika svårt skuldsatta. Hela fem länder är mer skuldsatta än Grekland, men har å andra sidan högre BNP och kan därför bära skulden lättare.

En annan viktig skillnad mellan Grekland och de andra länderna är att Greklands skuld ägs av EU kollektivt - via EFSF, SMP, ELA och GLF. Så tänk om alla andra länders skulder också ägdes kollektivt. Vore det en möjlighet?

Det enda som står i vägen för EU att även köpa in de andra ländernas skulder är risken för inflation. Man kan därför tänka sig att EU utfärdar EU-obligationer med en löptid som motsvarar de enskilda ländernas obligationer. Givet att EU betalar med obligationer är det möjligt för EU att köpa upp det enorma skuldberg som euroländerna samlat på sig - utan att orsaka inflation.

Som vi ser i diagrammet ovan har nästan samtliga länder en skuld som uppgår till 20 000 euro per invånare. Problemet är de länder som varit alltför sparsamma och därför inte lyckats skuldsätta sig tillräckligt. Man skulle för den gruppen kunna tänka sig ett negativt räddningspaket - där de åtar sig att låna tillräckligt mycket för att åtminstone nå Portugals nivå. Detta förslag borde inte vara svårt att få igenom respektive parlament och skulle dessutom kunna leda till ekonomisk återhämtning i EU.

Cypern, Malta, Slovenien, Slovakien, Lettland och Estland utgör dessutom en så liten del av EMU att en kraftigt ökad konsumtion knappast stör unionens ekonomi i någon större utsträckning. Det lär inte bli svårt att övertyga dessa länders politiker om att de måste komma i kapp.

Nu har vi alltså en situation där ECB äger 20 000 euro av varje EMU-medborgares skuld. Då är det dags för nästa steg - EU skriver av den delen av skulden helt. Innehavarna av euroobligationerna får betalt med pengar från ECB i takt med att dessa löper ut.

I praktiken får det samma effekt som att kapa diagrammet vid nivån 20 000. Helt plötsligt har Irlands skuld reducerats till 23 000 euro per person. Grekland får en skuld på 10 000 euro, vilket är fullt hanterbart. Och tyskarna kommer bara att ha en skuld på 3 600 euro per person.

Det bästa av allt är att greklandskrisen är löst för gott. Och detta helt utan att Grekland tvingas lämna euron eller genomlida plågsamma besparingsprogram.

Kommentarer till detta inlägg

Läser i tidningen Journalisten om en infekterad arbetsrättslig konflikt på tidningen Kollega. Det intressanta med konflikten är att det är fackföreningen Unionen som äger tidningen. Det innebär att U…

Kommentarer till detta inläggFler inlägg ...