Datasäkerhet äntligen en stor fråga

Det glädjer mig att datasäkerhetsfrågor äntligen tycks stå i centrum för debatten i Sverige. Kanske är det sommartorkan? Eller också har medierna och några andra förstått att datorsäkerhet faktiskt är en viktig fråga.

Den information som Transportstyrelsen läckt ut finns med all säkerhet redan hos ryska och kinesiska underrättelsetjänster, något annat skulle förvåna mig mycket. Nu kanske informationen är spridd till en ännu större krets.

Saker som man inte vill ska spridas till obehöriga ska helt enkelt inte samlas i datorregister över huvud taget. Saker som är lite halvhemliga - som patientjournaler - kan och måste kanske finnas i elektronisk form. Men vi får räkna med att informationen läcker ut förr eller senare. Det är ett pris som vi måste betala för ett effektivt samhälle.

Tyvärr är kunskapen om att man alltid tar en risk när man skapar ett register i elektronisk form inte spridd. Transportstyrelsens hantering är förvisso anmärkningsvärd, men den som tror att all information som *inte* hanteras av Transportstyrelsen är säker lurar sig själv.

Kommentarer till detta inlägg