Robert Sams har hittat algoritmen för den stabila kryptovalutan

Fortsätter studierna av kryptovaluta och har nu hittat en uppsats av Robert Sams om hur kryptovalutor skulle kunna stabiliseras. Tanken är relativt enkel, man delar helt enkelt upp kryptovalutan i en typ av valuta som används för transaktioner (T) och en typ som används för spekulation (S). Valutorna har en koppling till varandra i meningen att S ger användaren en andel av ökningen i T i nästa period. Om penningmängden behöver minska gör man tvärtom och låter ägarna av T delta i en auktion av S. T byts därefter mot S eller vice versa.

Mekanismen kan tyckas absurd, men är egentligen bara en tillämpning av den mekanism som centralbankerna använder i dag. S kan betraktas som statsobligationer och T motsvarar kontanter. Balansen mellan dessa tillgångar utgör nyckeln till stabilisering av ekonomin.

Nu till nästa fråga - hur kalibrerar man mekanismen så att valutan får en lagom hög inflationstakt? Sams skissar här bara på en tänkbar lösning, men det skulle kunna handla om att deflatera med Moores lag - ett antagande om att datorkapaciteten fördubblas vartannat år.

Vi får väl se om den föreslagna mekanismen kan tillämpas i verkligheten. En kryptovaluta som inte beter sig som Bitcoin skulle sannolikt ganska snabbt växa till ett av de viktigaste betalningsmedlen i världen - om inte det viktigaste. Därför kan saker som ter sig som väldigt esoteriska i själva verket vara en av de viktigare upptäckerna som gjorts - nyckeln till ett stabilt ekonomiskt system som kan användas av människor på jorden oavsett nationalitet.

Kommentarer till detta inlägg