Pokemon Go är början på en revolution

Många fnyser åt det faktum att Pokemon Go får större uppmärksamhet i medierna än militärkuppen i Turkiet och att galningen Trump ser ut att bli president i USA. Men - givet att Donald Trump inte sedermera trycker på kärnvapenknappen och förintar jorden - tror jag att medierna gör en helt riktig värdering.

AR (Augmented reality) och VR (Virtual reality) är en teknisk revolution - helt i klass med Internet. Pokemon Go är den första folkliga användningen av AR och förtjänar därför stor uppmärksamhet.

Kanske trodde jag att VR skulle bli före, men lite logiskt är det förstås att AR dominerar under sommaren och att VR tar över under vintern. När det gäller VR tror jag dock inte att någon enskild applikation kommer att vara i centrum - det kommer att vara själva konsolerna som fångar intresset.

Så klaga inte på att det skrivs mycket om Pokemon Go. Vänj er i stället. VR och AR kommer att bli större och det är bara att anpassa sig till en ny verklighet - en virtuell sådan.

Kommentarer till detta inlägg