Taylorismen i hemtjänsten

Visst är det märkligt att vissa delar av välfärden - som hemtjänsten - präglas av ett tayloristiskt synsätt där centrala datorsystem håller reda på vad medarbetarna gör, ner på minutnivå. Hur tänkte kommunerna när de började med detta? Förmodligen tänkte de bara - vi kan göra det här rent tekniskt, därför gör vi det.

Samtidigt har vi en annan del av välfärden - Assistansersättningen (LASS) - där frånvaron av kontroll och uppföljning är lika talande. På detta område finns det bluffmakare som till och med hotar vårdtagarna. De allra flesta är säkert nöjda med tjänsterna, men det finns bevisligen ett svinn och ett utrymme för oseriösa aktörer.

Hur kunde det bli så här? Att offentlig sektor släppte kontrollen nästan helt på ett område medan man idiotstyr utförarna på det andra området.

En förklaring kan möjligen vara att den ena delen styrs av Socialtjänstlagen medan den andra styrs av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vet ni förresten varför det heter "vissa funktionshindrade"? Jo, det är för att man undantog personer med psykisk sjukdom från rättigheterna som tillkommer alla andra.

Som jag skrivit tidigare tycker jag att lagarna bör samordnas i en och samma lag. LASS behöver mer uppföljning och Hemtjänsten behöver mer frihet. Ardalan Shekarabi och Annika Strandhäll ger också kommunerna en rejäl känga i en debattartikel i SvD. Bara för att man kan kontrollera en uppdragstagare ner på minutnivå är det inte säkert att det är lämpligt att göra det. 

En princip som går att tillämpa på fler områden. Bara för att det är möjligt för staten att avlyssna vad alla medborgare gör på Internet är det inte säkert att det är lämpligt att göra det.

Om kommunerna vill köra minutkontroll på sin egen personal må det vara hänt. De privata utförarna kan däremot få en klumpsumma och utforma tjänsterna som de själva vill. Sedan jämför vi och ser vilken grupp det går bäst för - de som har fått minutiös uppföljning och en hård reglering av exakt vilka tjänster som ska utföras och de som fått frihet att göra det så bra som möjligt för vårdtagaren inom de ekonomiska ramar som finns.

Jag säger inte att man ska släppa kontrollen helt, men man borde kunna hitta något mellanting mellan minutkontroll och ingen kontroll alls. En medelväg mellan dagens Hemtjänst och LASS.

Kommentarer till detta inlägg