Den naturliga migrationen

Den hälsosamme ekonomisten, Sunday 23 August, 2015

Slås av att migrationen från syd till nord betraktas som något slags naturkatastrof. Men är det så konstigt att människor flyttar från länder som fungerar illa till länder som fungerar bättre? Är inte detta i själva verket en naturlig del av den institutionella konkurrensen mellan olika samhällssystem?

Ibland möts man av invändningen att en läkare i Sudan gör större nytta i hemlandet än som spärrvakt i Stockholms tunnelbana. Kan hen verkligen ha högre produktivitet i spärren än om hen räddar liv i hemlandet? Tja, anta att läkaren hade haft motsvarande tio kronor i timmen i lön i Sudan och tjänar 150 kronor i timmen som spärrvakt i Sverige. Om den före detta läkaren bara skickar hälften av sin inkomst, 75 kronor, till Sudan kan man anställa 7,5 läkare där.

Det är den institutionella konkurrensen mellan länderna som skapar löneskillnader. En läkare i Sverige blir mer än femtio gånger så produktiv som en läkare i Sudan - helt enkelt därför att våra institutioner fungerar och deras inte.

Vad är då problemet med migrationen? Om personen från Sudan är mer produktiv i Sverige än i Sudan är det väl en självklar samhällsekonomisk förbättring om läkaren flyttar hit? Och, jo. Så är det nog. Men sedan finns något som vi kallar för välfärdsstaten - ett system som garanterar medborgare en inkomst som ungefärligen uppgår till 60 procent av medianinkomsten.

Även om läkaren från Sudan är mer produktiv i Sverige än i Sudan måste hen ha minst 60 procent av medianproduktiviteten för att bli anställningsbar, givet fackliga miniminivåer på löner och givet att våra stödsystem i vilket fall som helst garanterar en miniminivå.

Konsekvensen, om läkaren inte kan uppnå denna nivå, är att hen blir bidragsberoende - och alltså måste försörjas av andra medborgare. Och om läkaren blir bidragsberoende utgör migrationen inte längre en välfärdsförbättring.

En omfattande arbetslöshet i ett land, och en av denna följande social oro, kan i sin tur påverka institutionernas kvalitet. Med sämre institutioner kan genomsnittsproduktiviteten i sin tur komma att sjunka. Men det krävs en rätt stor invandring för att man ska se en påtaglig effekt på genomsnittsproduktiviteten - det vi kallar för BNP per capita (eller mer korrekt, BNP per person i arbetsför ålder).

Mer omedelbara är effekterna på inkomstfördelningen. Hög migration kan, förutom ökad samhällsnytta globalt, leda till ökande inkomstskillnader i de rika länderna - alternativt högre arbetslöshet om man inte anpassar välfärdsstaten. Och det är här som Sverigedemokraterna och andra invandringskritiska partier kommer in. Stora väljarskaror ser sina positioner hotade - framför allt lågutbildade och marginaliserade grupper.

Att många invandrare röstar på Sverigedemokraterna kan tyckas paradoxalt, men är i själva verket rätt naturligt. Om du precis har fått jobb på Volvo kommer du inte att solidarisera dig med dina tidigare kollegor på Arbetsförmedlingen som fortfarande är arbetslösa - nej, du kommer att utgöra en del av arbetskraften på Volvo, organisera dig fackligt och kräva högre ingångslöner. Är därför inte säker på att vänstern vinner så många invandrarröster på att verka för ökad invandring och riva ner Sverigedemokraternas affischer - det är ju invandrarnas bidrag och minimilöner som hotas om migrationen blir mer omfattande.

Världen är en spegel av Sverige. Vissa har precis fått jobb på Volvo och kräver höjda ingångslöner, vilket leder till att färre kan få jobb. På samma sätt är det naturligt att de som precis fått uppehållstillstånd i Sverige vill begränsa invandringen, då ett ökat inflöde antingen leder till lägre löner för lågutbildade eller minskade bidrag.

Stängda gränser och kollektivavtal har i grunden samma effekt - utjämnar inkomsterna i ett insiderkollektiv som antingen utgörs av svenska medborgare eller av anställda på ett företag.

Ekonomernas argument - att välfärden totalt sett kommer att öka om man släpper på restriktionerna - blir ointressanta för en grupp som inser att de själva skulle missgynnas om konkurrensen släpptes fri. Det är kollektivet som ska försvaras - de som har lyckats få jobb på Volvo eller har förmånen att redan vistas i Sverige. De övriga får klara sig bäst de kan.

Är höjt grundbelopp i arbetslöshetsförsäkringen bra eller dåligt?

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

En av de satsningar som förlängs i och med höstbudgeten är ett höjt grundbelopp i arbetslöshetsförsäkringen. Frågan är - påverkar detta arbetsutbudet positivt eller negativt? Det beror givetvis på vad de arbetslösa skulle ha levt av annars. Om personerna klarar sig på grundersättningen och slipper söka socialbidrag kan det innebära att de själva och resten av deras familj slipper hundraprocentiga marginaleffekter. Då kan det höjda grundbeloppet ha en positiv effekt på arbetsutbudet. …

Läs mer!

Ett raffinerat krav ...

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Noterar att Miljöpartiet hotar att avgå om Preems  tänkta raffinaderi i Lysekil godkänns av regeringen. Det är en bra fråga för partiet att avgå på och vi är nog många som hoppas att regeringen splittras. Det skulle göra samarbetet mellan L, C och S betydligt lättare, och politiken mer förutsägbar. Miljöpartiet hamnar i så fall på samma plan som Centern och Liberalerna - rent förhandlingsmässigt. Det blir också intressant att se om Miljöpartiet - likt Vänsterpartiet - i så fall försöker …

Läs mer!

Musikproblemet i Arvika bör tas på allvar

Den hälsosamme ekonomisten

Inrikesminister Mikael Damberg besökte nyligen Arvika för att diskutera ordningsproblemen som blivit allt större. Det har föranlett vissa att tala i nedlåtande och ironiska drag om de stora samhällsproblemen i Arvika - för övrigt min uppväxtort. "Hög musik ... Bah, ni skulle bara veta hur mycket hög musik det spelas i Stockholm." Stockholm … Läs mer!

Asynkron Javascript

Den hälsosamme ekonomisten

Har börjat en kurs i asynkron Javascript . Nämnde jag att jag hatar Javascript? Fast vissa saker måste man ändå ta tag i - det är som att plocka upp efter hunden när den gjort sina behov. Hata är kanske fel ord egentligen. Kanske mer att jag inte är helt överens med syntaxen. Hur som helst, den här kursen hos The Web Ninja är alldeles … Läs mer!

Virus, demografi och normal dödlighet

Den hälsosamme ekonomisten

En diskussion på Facebook om överdödlighet och underdödlighet gjorde mig som statistiker intresserad av frågan om vad vi egentligen kan säga om hur många som normalt bör avlida ett visst år eller en viss månad. Och när man tänker efter är frågan alls inte så enkel som den kan verka. Jag har sett ett antal diagram där den genomsnittliga … Läs mer!

Vad kan världen lära av exemplet Sverige?

Den hälsosamme ekonomisten

Noterar att Sverige lyfts fram som exempel på ett land som stoppat Covid-19 med relativt milda åtgärder. Spridningen av viruset ebbade ut, trots att man inte låste in befolkningen eller vidtog någon drastisk lockdown. Men vad borde vi ha förväntat oss - givet det vi nu vet om viruset? Jag skulle påstå att vi givet vår befolkningstäthet … Läs mer!

Klan bara ett nytt ord

Den hälsosamme ekonomisten

Det talas mycket om klaner nuförtiden. Men är det något nytt? Maffian i USA - den kanske mest ikoniska brottsorganisationen - hade en etnisk bakgrund. Corleone -ehuru fiktivt - är inte ett renodlat amerikanskt namn ... För att förstå klanen bör man nog fundera över vilka funktioner den klassiska maffian tillhandahåller. För det första … Läs mer!

Varför fasa ut fossila bränslen?

Den hälsosamme ekonomisten

Det verkar som om regeringen - på Miljöpartiets initiativ - vill snabba på utfasningen av fossila bränslen. Men hur smart är egentligen det, med tanke på att etanol i framtiden kan komma att framställas miljövänligt? EU inledde nyligen en offensiv för att främja användning av vätgas - befintliga naturgasledningar ska kunna transportera vätgas. … Läs mer!

När kommer den första naturvetenskapliga religionen?

Den hälsosamme ekonomisten

Har lekt med tanken att starta en ny religion, men inte en traditionell sådan utan en religion som är baserad på naturvetenskap. Faktum är att det redan finns flera existerande hypoteser om hur universum är konstruerat - men vi lär inte i närtid få reda på vilken av dessa som är korrekt, om någon. Så varför inte starta en religion som baseras … Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism