Inför konsultstopp för myndigheterna

Monday 17 August, 2015

Är en stor tillskyndare av amorteringskrav och en avveckling av ränteavdragen. Tycker att Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden har helt rätt i sin analys. Men sedan uppkommer frågan - borde den här debattartikeln ha skrivits? Min personliga uppfattning är NEJ.

Myndigheterna är visserligen självständiga under regeringen - Sverige har regler som förhindrar ministerstyre. Men dessa regler syftar till att bevara regeringens integritet och förhindra egenmäktigt förfarande av ministrar, inte att - som många tror - förhindra politiskt inflytande över myndigheterna.

I det här fallet har man gått för långt och det är väldigt problematiskt att myndigheterna gör myteri gentemot regeringen. Visst kan man vara skadeglad om man som jag är borgerlig, men jag vill samtidigt se det i ett bredare perspektiv. Myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen blir i allt större utsträckning en stat i staten. De köper dyra konsulttjänster för att stärka sin position gentemot sin uppdragsgivare - i regel utan att ha fått något uppdrag i regleringsbrev eller dylikt.

Tror det är dags för regeringen att se över myndigheternas roll. De har till uppgift att verkställa regeringens och Riksdagens beslut. Punkt.

Att reglera debattartiklar i DN tror jag är meninglöst och tvivelaktigt ur ett yttrandefrihetsperspektiv. Men det finns annat som regeringen kan göra. Ett första steg kunde vara att reglera myndigheternas användning av externa konsulter. I dag är det alldeles för mycket pengar som flödar ut och nyttan för skattebetalarna är ofta tveksam.

Ett tillfälligt konsultstopp för myndigheterna vore kanske en lösning och ett tillfälle för dessa att bygga upp intern kompetens vid hanteringen av information? Ungefär som man förr brukade införa prisstopp när inflationen skenade iväg.