Vad är väl en fördelningstabell?

Monday 21 September, 2015

Svenska Dagbladet avslöjar att Magdalena Andersson beordrade borttagande av statsbudgetens fördelningsdiagram. Pikant avslöjande, och jag är övertygad om att hon visste vad hon gjorde. Men rent ekonomiskt ska man inte dra för stora växlar på detta.

För det som kommer in måste per definition vara ungefär lika mycket som går ut. Statens budget är en balansräkning - vår gemensamma balansräkning - och om alla ser ut att förlora i tabellen är det något som inte är med. Ekonomin växer trots allt.

Visserligen kan man tänka sig att EU-avgiften höjs eller biståndet eller nåt annat externt och då kan vi alla vara förlorare. Men i övrigt beror det sannolikt på att tabellen inte beskriver hela verkligheten. Det som saknas kan till exempel vara satsningar på skolan eller sjukvården eller något annat.

När man går ner på den här nivån blir det nästan som att spå i kaffesump. Det vi kan säga - att döma av tabellen - är att personer utan arbetsinkomst får mer pengar och de arbetande mindre.

Hur vet vi det? Jo decil 1-5 innehåller nästan bara hushåll där medlemmarna inte är heltidsarbetande. Och det är det intressanta i sammanhanget - att de som inte arbetar får mer och de som arbetar får mindre. Hur regeringen ska kombinera detta med ambitionen att höja sysselsättningen är en gåta och kanske den frågan som medierna borde ställa sig i stället för att peka på att åttio procent av konsumtionsenheterna får lägre disponibel inkomst.