Inte längre nog att bli vid sin svets

Har nu lyssnar på två tal i Almedalen. Tycker både Annie Lööf och Stefan Löfven höll bra tal. Löfven hade dock mer känsla i talet, vilket för min del fäller avgörandet - Löfven var bättre. Och det är han i regel när han fått tid att förbereda sig. Men ställer man Lööf mot Löfven oförberedda tror jag Lööf tar hem debatten. Hon är mer proffsig i spontana lägen.

Löfven försökte i talet mynta ett nytt begrepp - "utvecklingsmoral". Det är en variant av arbetsmoral och ska väl tolkas som att alla har ett ansvar för att vidareutveckla sig. Det är inte längre nog att bli vid sin svets.

Jag tycker det känns för konstruerat. Säkert var man nöjda när man uppfann ordet på Sveavägen 68. Men inte tror jag det lyfter.

Stefan Löfven får dock vara nöjd. Talet känns äkta, trots att vi kan vara säkra på att det ligger många timmars arbete bakom formuleringarna. Exemplet med studentplakatet känns också väldigt välfunnet, och är troligen sant. Det skulle vara alldeles för lätt för medierna att syna bluffen och formuleringen låter alldeles för fyndig för att någon talskrivare skulle ha kommit på den.