Vinst motverkar segregation

Sunday 4 October, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Jensens gymnasium anklagas för att vilja välja högpresterande elever och att använda klädkoden för att välja bort elever med en annan bakgrund. Men mig veterligen är Jensens en vinstdrivande skola, vilket gör att man sannolikt har helt andra motiv bakom införandet av rekommendationerna.

Låt mig förklara varför. Vinstdrivande företag har i allmänhet intresse av att få fler kunder. Jensens skolor är själva urtypen för ett expansivt franschiseföretag. McDonalds och Burger King blev stora för de producerade bra hamburgare - inte för att de producerade de allra bästa hamburgarna.

Vill man ha de allra bästa hamburgarna går man på Flippin Burger. Säkert har även dom ambitioner att expandera, men inte som McDonalds eller BK. 

Jensens anklagas för att skicka signaler om vilka som bör gå på deras skolor. Men det är frivilligt att gå på Jensens, precis som det är frivilligt att bära mjukisbyxor eller ha becknarväska. 

I ett fritt samhälle måste det vara en rättighet att välja bort det som inte fungerar. Därför stödjer jag tanken om att antagningssystemen till friskolor bör vara transparenta och ge alla en möjlighet. Där ingår möjligheten att välja bort becknerväskan och mjukisbrallorna. Kösystem där man sätter barn i kö strax efter födseln uppfyller däremot inte kravet på tillgänglighet - även om jag tror det är ett mindre problem om fler skolor är vinstdrivande. Vinstdrivande skolor har nämligen incitament att dominera marknaden. Och det målet uppnår man inte genom att satsa på exklusivitet.

Skulle det då inte kunna uppstå situationer där halva befolkningen går i Jensens skolor och den andra halvan i dåliga kommunala skolor? Jo, rent teoretiskt. Men långt innan dess kommer politikerna att differentiera skolpengen för att jämna ut villkoren. Vilka faktorer man väljer för att differentiera pengar lär bli en känslig fråga, men jag ser inga skäl till att avstå. Vi har trots allt ett kommunalt utjämningssystem med ambitionen att utjämna 100% av kostnadsskillnaderna i landet - skulle politikerna helt plötsligt säga att ambitionen på skolområdet är att inte ha någon utjämning alls?

Jag är övertygad om att Jensens är en del av lösningen - inte problemet. Naturligtvis verkar inte skolan i ett vakuum. Med sociala problem i det omgivande samhället kommer det att finnas sociala problem i skolan. En miljö där skolor gör sitt bästa för att lyfta resultaten och sina elever är dock bättre än ett samhälle där alla påtvingas dåliga normer därför att samhället lagt ribban på marken.