Viktigt för S göra det svårt att spara

Tuesday 1 June, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Frågan är varför Socialdemokraterna riktar in sina skattehöjningar på sina egna kärnväljare - samtidigt som partiet traditionellt sett beskattat storföretag mycket lindrigt? Enligt ett PM till Riksdagens Utredningstjänst diskuterar partiet ett tak på Investeringssparkontot på 100000 kronor.

Samma väldigt låga gräns gäller för bostadstillägget. Har man mer än 100000 kronor i förmögenhet har man som pensionär inte rätt till oavkortat bostadstillägg. Avräkningen ovanför denna nivå är 15 procent, vilket gör det omöjligt för pensionärer med små inkomster att skaffa sig en buffert.

Samtidigt är Sverige rent förmögenhetsmässigt ett mycket ojämlikt land. Det är uppenbart lätt att trolla undan inkomster om man inte spelar i gräsrotsligan.

Själv tror jag det finns en systematik i detta. Rikedom är inte ett problem så länge det är få som är rika. Men när inkomsterna och förmögenheterna börjar glida isär bland låginkomsttagare hotas solidariteten. För att klassretoriken ska fungera krävs det en kritisk massa av någorlunda jämlika väljare. Då är sparandet ett problem. När människor sparar olika mycket får de över tid olika stora förmögenheter och därmed olika stora kapitalinkomster.

Därför är det av yttersta vikt att huvuddelen av proletariatets inkomster kommer från lön - och inte kapital. Förvisso kan vi konstatera att Socialdemokraternas redan ställt till det när de låtit bostadspriserna skena iväg. För många har det lönat sig mer att bo än att arbeta. Och här har vi nog en del av partiets opinionsmässiga problem. När inkomstfördelningen bland låginkomsttagare dras isär - som i USA - drabbas solidariteten.

Problemet med kapitalinkomster från boende kommer dock att lösa sig den dag inflationen tar fart. Men sparandeproblemet måste partiet lösa på annat sätt. Med en "miljonärsskatt" som drabbar fattiga.