politik

Vi litar för mycket på andra och oss själva

Bild: 2017-02/p2200190.jpg

Den psykologiska forskningen visar att människor har två stora systematiska brister i sitt tänkande. Båda leder till att vi överskattar vår egen förmåga att förstå världen.

Den första bristen är att vi gärna söker bekräftelse på våra existerande uppfattningar. Psykologiska experiment visar att människor förkastar konkreta fakta till förmån för befintliga uppfattningar. Att vi beter oss så har evolutionära orsaker. Konsekvensen är dock att vi i regel är lätta att manipulera för den som vet hur man ska gå tillväga.

Den andra bristen är att vi tror att andra människor har kunskap om hur saker och ting förhåller sig. Så är inte fallet, då även dessa personer kan ha överskattat sin kunskap. Kombinationen kan tyckas paradoxal - att vi litar för mycket både på oss själva och på andra. Lösningen på problemet med att vi saknar information om omvärlden brukar ju vara att vi frågar någon annan.

Så om vi varken kan lita på oss själva eller på andra människor - hur ska vi över huvud taget få veta sanningen?

Svaret är så enkelt att det nästan är trivialt - genom att använda logik och empiri. I stället för att tro på vad som skrivs i sociala medier eller i tidningarna kan vi göra ett obundet slumpmässigt urval. 

Enligt CNN sade Donald Trump nyligen något av det klokaste jag hört honom säga sedan han blev president. Det handlade om sjukvård.

"Now, I have to tell you, it's an unbelievably complex subject. Nobody knew health care could be so complicated."

Man kan skratta åt detta yttrande. Vi som arbetat med sjukvårdens ersättningssystem i trettio år vet att sjukvård faktiskt är "... an unbelievably complex subject". Men samtidigt bör vi känna förtröstan inför det faktum att en person som systematiskt överskattat sin egen förmåga i 70 år kan komma till insikt om att hen inte förstår allt om hur världen fungerar.

Milton Friedman illustrerar vår oförmåga att förstå världen genom att ta exemplet blyertspennan. Genom att gå igenom de olika stegen vid tillverkning av en blyertspenna illustrerar han att ingen enskild människa kan tillverka ens en så enkel produkt. Men faktum är att det är värre än så, för vi kan inte ens förstå hur blyertspennan har kommit till. Hur kom exempelvis grafitstiftet in i det trä som omger grafiten?

Trump är bara den yttersta manifestationen av att okunskap om hur världen fungerar har tillåtits växa utan att någon brutit in och likt Milton Friedman påpekat att "... nej, ni vet faktiskt inte hur det går till att göra en blyertspenna". Donald Trump är i denna mening en aggregerad okunskap om världen. Bland Trumps väljare är det en vedertagen sanning att Sverige blivit en veritabel nogozon till följd av omfattande invandring från muslimska länder.

Därför är det så intressant att följa den amerikanske journalisten Tim Pools kartläggning av de svenska nogozonerna - med början i Rosengård i Malmö. Han tar trumpväljarnas världsbild på fullt allvar och beger sig till Sverige för att undersöka hur det verkligen ser ut. 

Okunskapsbubblor är förvisso inte enbart ett amerikanskt fenomen. Även bland personer som är positiva till invandring kan vi notera en okunskapsbubbla av liknande art. Men här handlar det mer om en tysthetskultur än om egentlig okunskap. Även detta fenomen behandlar Tim Pool i ett av sina reportage: "Fear of being politically incorrect".

Pools reportage är ett exempel på hur man kan bryta en ond okunskapscirkel. Man nollställer helt enkelt sina grundföreställningar och tar ett obundet slumpmässigt urval från det svenska samhället. I stället för att tycka saker undersöker man hur verkligheten ser ut.

Ett av grundproblemen med det svenska medieklimatet är att det blivit allt mindre intressant att ta reda på sanningen. När ingen längre letar efter fakta finns det heller ingen motvikt till okunskapen, som fritt kan sprida sig. Utan fakta är det lätt att få uppfattningen att man själv vet eller att ens granne eller vänner vet hur världen verkligen är beskaffad.

Psykologer har visat att människor är beredda att gå långt för att försvara sina felaktiga uppfattningar om världen - de är till och med beredda att förneka uppenbara fakta. Ser vi inte upp riskerar även vi att en dag ledas av någon som förnekar sanningen. Då kommer vi alla att få leva i en värld där ett plus ett blir tre.

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Alternativ till Powerpoint - I dag släpps Nvidia GTX 1080 Ti »