Vi borde beskatta alla koldioxidutsläpp som vår konsumtion skapar

Friday 4 October, 2019

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Skriver i dag i Göteborgs-Posten om problemet med att vår miljöpolitik huvudsakligen är inriktad på att minska koldioxidutsläppen som vår egen produktion skapar, medan vi helt bortser från de effekter av vår konsumtion som uppstår i andra länder och som drabbar oss likafullt. Nämner inget om vad som kan vara en lämplig skattenivå, men konstaterar att vi här i Sverige väljer att sätta ett skuggpris på sju kronor per utsläppt kilogram koldioxid. Om vi hade valt att sätta ett lika högt pris på de utsläpp som uppstår i exempelvis Kina skulle tullarna/skatterna på kinesisk import bli drakoniska - förmodligen mer än hälften av värdet av importen, alltså till och med mer än de strafftullar som Donald Trump infört.

Oavsett vilket skuggpris vi väljer är det lämpligt att samma skuggpris används på all konsumtion - även varor och tjänster som importeras. Annars flyttar produktionen till länder som producerar varor på ett mindre koldioxideffektivt sätt än Sverige och de totala utsläppen ökar. Parisavtalet har därmed sannolikt bidragit till att öka de totala koldixidutsläppen, om det haft någon effekt alls.

Sedan är det en annan fråga om vi bör beskatta koldioxidinnehållet i konsumtionen, eller om vi ska avvakta tills vi ser om den globala uppvärmningen ger huvudsakligen negativa effekter och om temperaturen ökar med mer än en grad till år 2100? Om temperaturökningen blir lägre än så tror jag det bästa är att avvakta och satsa på att investera i ny teknik som kan ge länder som Kina och Indien möjlighet att producera energi utan att släppa ut växthusgaser.