Varför jag lämnar Moderaterna?

Thursday 21 November, 2013

Har i dag mailat partikansliet på Schönfeldts gränd för att säga upp mitt medlemskap i Moderaterna. Ett viktigt skäl är partiets hållning i frågor som gäller personlig integritet och öppenhet i den offentliga förvaltningen. Blev medlem i MUF 1982 och har varit medlem sedan dess, men känner att partiets och mina åsikter börjar divergera så mycket att det skulle vara svårt att gå in i en valrörelse och försvara partiets politik.

Det helt avgörande var faktiskt den proposition som Riksdagen beslutar om i dag och som har utsatts för hård kritik av såväl juridiska instanser som företrädare för medierna. Har arbetat tillräckligt länge i offentlig förvaltning för att inse att varje uppluckring av offentlighetsprincipen kommer att missbrukas och leda till att verksamheten blir mindre öppen. Att oprovocerat förändra regelverket i mer restriktiv riktning är därför inte acceptabelt. När Sverige 1994 gick med i EU lovade makthavarna dyrt och heligt att den svenska offentlighetsprincipen skulle försvaras. Nu upptäcker vi att makthavarna inte ens försöker försvara offentlighetsprincipen. Kanske tycker dom till och med att det skulle vara skönt om handlingarna blev lite mindre offentliga?

Sålunda tänker man bara när man redan är på insidan och vill försvara sin makt och sina privilegier. Medborgarnas privatliv verkar däremot inte lika viktigt som myndigheternas. Regeringens tystnad om NSA:s massövervakning är kompakt. Medan tyska makthavare åtminstone protesterar mot att de själva övervakas är den svenska linjen att tiga ihjäl frågorna eller att spela ner betydelsen av integritetskränkningarna.

Det här är inte det parti som jag gick med i. Låt vara att jag aldrig någonsin har hållit med om allt det partiet tycker - vem gör för övrigt det - men ett minimikrav är ändå att man är på ungefär samma spår. Det går att kompromissa med medlen, men aldrig med målen. Personlig integritet och ekonomisk frihet hänger ihop. Minns Gösta Bohmans varningar för övervakningssamhället på MUF-stämman 1975. Förändring bygger på förankring av principer. Jag har påpekat detta i Svensk Tidskrift. Till och med vänsterpartiets partisekreterare - Aron Etzler - har insett detta. Men den nuvarande partiledningen verkar inte förstå.

Samtidigt finns det förstås väldigt många partiaktiva som gör ett alldeles utmärkt arbete i frihetens tjänst och jag vill på intet sätt nedvärdera deras insatser. Jag är medveten om att man kan göra en annan bedömning om möjligheterna att verka inom partiet - även om man i sak delar den kritik som jag framför här. För egen del drar jag dock slutsatsen att det inte är möjligt att förena mina uppfattningar om samhället med partiets och eftersom jag inte på kort sikt kan förändra partiets uppfattningar väljer jag att fortsätta arbetet för frihetliga värderingar på egen hand.

DN NT Re