Varför inflationen kan göra comeback

Saturday 27 February, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Inflationen är död sägs det. Men samma sak hade kunnat sägas 1914 eller 1939 eller något annat år då prisökningarna under en längre tid varit låga.

Men vad är det som säger att inflationen ska återkomma just nu? Jag vill peka på fem olika faktorer som alla pekar mot stigande priser:

1) Outputgapet är litet, om än positivt

Vi befinner oss i en allvarlig kris. Centralbankerna och regeringarna öser ut pengar. Men det är en sak som inte stämmer - det finns ingen kris. Inget stort påvisbart negativt outputgap, bara stora skillnader mellan olika branscher. Att vi inte befinner oss i en allvarlig kris beror givetvis till stor del på dessa åtgärder. Ändå tycks det som om politikerna och centralbankerna skjuter myggor med kanon.

2) En extrem penningpolitik

När finanskrisen inträffade försökte de ekonomiska aktörerna banta sina balansräkningar. Skillnaden mot i dag kunde inte vara större. I dag är företagen överkapitaliserade. Tillväxten av M3, det breda måttet på penningmängden, uppgår till nästan tjugo procent. Väldigt mycket pengar letar efter varor, tjänster och tillgångar.

3) Arbetsutbudet i världen minskar, globaliseringen avtar

Vi lämnar en period då arbetsutbudet och produktiviteten på global nivå stiger och kommer in i en situation med krympande globalt arbetskraftsutbud. Ungefär samtidigt försöker företagen säkra sina försörjningskedjor, vilket leder till en negativ utbudschock.

4) En extrem finanspolitik

Jämför man reaktionerna på finanskrisen 2008 och dagens viruskris ser vi att finanspolitiken används på ett mer extremt sätt. Frånvaron av inflation har gjort länderna djärvare. Budgetunderskott kan hanteras eller till och med annihileras - det har ju Japan visat, så varför skulle inte andra länder ...

5) Psykologin

Efter stora ekonomiska störningar, som den stora depressionen eller finanskrisen 2008, brukar människor förändra sitt beteende. De blir mer riskaverta. Men i det här fallet kommer hotet att försvinna - tack vare vacciner. Medborgarna kommer samtidigt att ha ett gigantiskt uppdämt konsumtionsbehov.

Tar vi dessa observationen och summerar ser vi att samtliga talar för ett krympande utbud och en galopperande efterfrågan. Och ni vet vad det innebär - inflation.