Varför fasa ut fossila bränslen?

Friday 11 September, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Det verkar som om regeringen - på Miljöpartiets initiativ - vill snabba på utfasningen av fossila bränslen. Men hur smart är egentligen det, med tanke på att etanol i framtiden kan komma att framställas miljövänligt? EU inledde nyligen en offensiv för att främja användning av vätgas - befintliga naturgasledningar ska kunna transportera vätgas. Men hur man än gör kommer det att finnas en viss explosionsrisk vid hanteringen av vätgas. Det är dessutom svårt att förvara vätgasen och den måste komprimeras betydligt.

Detta leder oss naturligt in på tanken att framställa bensin av koldioxid i luften och vätgas. Prometeus Fuels är ett företag som satsar på att producera syntetisk bensin och syntetiskt flygbränsle. Tekniken är koldioxidneutral och gör det onödigt att byta ut befintliga flygplan och bilar - det enda som behöver bytas ut är bränslet.

Miljöpartiet har riktat in sig på flyg och bilåkande som problemet. Flygskatt och diverse andra instrument slår mot sättet att transportera sig - inte mot metoden för att framställa bränslet, vilket är det egentliga kruxet. Kan man bara producera bensin och flygbränsle miljövänligt så är väl vare sig bilar eller flygplan som sådana något hot mot miljön ...

Man kan argumentera för att så länge bilar och flygplan *kan* drivas på bränslen som framställts från fossila källor så kommer man att göra det. Problemet uppstår när det inom en snar framtid finns parallella produktionskedjor - dels en produktionskedja för syntetiska koldioxidneutrala bränslen, dels en traditionell fossilbaserad produktionskedja.

Om man placerar skattebelastningen på själva transportmedlen måste man - om de syntetiska bränslena blir ett alternativ - subventionera de senare eftersom man har lagt skatt på transportmedlen. Man har också vidtagit åtgärder för att minska bilåkandet och flygandet, trots att detta kanske snart visar sig helt onödigt - sett ur miljösynpunkt. Självkörande bilar kommer snart att finnas och vem skulle inte vilja sitta i en egen bil mellan Stockholm och Arvika om man kan läsa och arbeta under tiden?

Känslan av att våra politiker vidtagit väldigt mycket åtgärder i onödan infinner sig. Och samtidigt som man beskattat transportmedel och produktion i de rika länderna har produktionen flyttat till fattigare länder, där den sker på ett mindre effektivt sätt och leder till större utsläpp än om tillverkningen skett här.

Säkert har miljöpolitiken bidragit till en del förbättringar. Förbudet mot freoner i sprayburkar var sannolikt välavvägt. Men när det gäller koldioxid har man gått över ån efter vatten och sannolikt förvärrat problemet. Det mesta av utsläppen sker i länder som Kina och Indien och eftersom vi beskattar produktion - inte konsumtion - flyttar vi bara utsläppen någon annanstans.

Säkert kommer elmotorer framöver att användas i bilar, men kanske inte på det sätt som vi föreställt oss. Det kanske blir som med den bil som Nissan utvecklar och som tankas med etanol - i framtiden sannolikt syntetisk etanol. Etanolen omvandlas till vätgas som i sin tur skapar elektricitet i en bränslecell. Ja, det slutar kanske med att vi får eldrivna bilar - men inte på det sätt som politikerna tänkt sig. Och på vägen mot den nya tekniken styrde man ekonomin på ett sätt som ledde till att naturresurser förbrukades helt i onödan.