ekonomi

Vanligt med omärkta nycklar

"Idag tar det flera månader för varje sophämtare att lära sig ett manuellt system för att klara av sin rutt på ett effektivt sätt."

Det är förklaringen till att de styrande politikerna vill märka upp nycklarna så att även en otränad sopåkare kan klara av att hitta rätt nyckel till rätt soprum. Den som inte tror att konkurrens har betydelse för effektiviteten i olika verksamheter bör läsa meningen ovan en gång till.

Men sopåkarna strejkar för de vill inte märka upp nycklarna. Med märkta nycklar kan ju vem som helst utföra deras jobb.

Lönerna för sopåkare ligger långt över den nivå som är skälig för motsvarande yrke och det är rimligt att tro att bristen på märkta nycklar är en viktig orsak till att utbudet av potentiella sopåkare ändå förblir lågt.

Hur många ytterligare yrken finns det som präglas av konstruerade brister? Information är ett konkurrensmedel på arbetsmarknaden och det är antagligen inte inom sopåkarbranschen som det är vanligast att information används på detta sätt - för att hålla uppe lönerna för insiders.

Exemplet med sopåkarna är illustrativt därför att det är så oerhört onödigt att *inte* märka upp nycklarna. Mindre uppenbart blir det i yrken där det krävs kontakter och nätverk för att vara effektiv. I sådana, ofta välbetalda, yrken är det inte omöjligt att oviljan att förmedla information till potentiella konkurrenter är det enda sättet att behålla lön och goda arbetsvillkor.

Alla hierarkier bygger i grunden på exkludering - att viktig information bara delas på högre nivåer. Om all information och alla kontakter är var mans egendom i en organisation blir chefspositionerna ointressanta. I regelstyrda organisationer, till exempel offentlig sektor, saknas ofta kopplingen mellan information och makt vilket gör att det är viktigare att besitta information än att ha en formell maktposition.

Som jag nämnt tidigare hotas många av dessa konstruerade maktbaser av informationstekniken. Med automatiserade kontrollfunktioner försvinner motivet till att ha chefer i flera lager. Om sopåkarna kämpar emot uppmärkningen av nycklarna är detta inget mot den kamp som mellancheferna kommer att föra mot automatiseringen av tjänstemannajobben.

Det kan vara mindre uppenbart än i detta fall var det förekommer omärkta nycklar i svenska företag och myndigheter, men tro mig - problemet med de omärkta nycklarna är inte bara något som berör sopåkare, det handlar om hela arbetslivet.

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Globala uppvärmningen är blygsam - Spela Pokemon Go med verkliga människor »