Vad hade OECD fel om?

Friday 27 November, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Det är svårt att utvärdera Coronastrategier. Flera tidningar skriver om att OECD backar i rapporten som visar att Sverige hade den långsammaste responsen. Men vad är det OECD egentligen backar på? Det är inte att Sverige var långsammast - det är att man hade räknat fel på hur många coronatester som vi utförde i våras.

Och detta var den enda parameter i rapporten där Sverige kom ut väl i analysen. Sverige låg i rapporten på tredje plats från toppen och det kan tyckas märkligt med tanke på att vi utförde väldigt få tester. Nu visar det sig att vi nog ska ligga bland de sista.

En annan sak som lyfts är att rapporten utgått från antalet rapporterade fall när man bedömt de olika ländernas strategier och deras R-tal. Det ger förstås en överskattning av R under en period då antalet tester ökar och man hittar fler fall. Samtidigt är detta de siffror som Sverige har rapporterat in och det är rätt naturligt att i en större internationell undersökning använda befintliga data.

Dock går det att göra mer exakta beräkningar. Man kan exempelvis använda antalet dödsfall och förskjuta siffrorna 20 dagar bakåt för att få en bild av hur många som var smittade vid varje given tidpunkt. Det ger ett lägre R-värde, men Sveriges värde hamnar fortfarande långt över jämförbara länders värden. 

Det är också denna långsamma nedgång som gjort att Sverige har så många fler dödsfall än jämförbara länder. Så slutsatsen kvarstår, den svenska strategin var inte speciellt effektiv för att bryta vårens smittvåg. Höstens åtgärder har säkert varit bättre, men även nu tycks vi ha varit sent ute. Bättre att gå ut hårt och sedan mildra åtgärderna än att göra tvärtom.