Vad är det för fel med att vara inkonsekvent?

Sunday 10 January, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Donald Trump stängs av från Twitter för att han sägs ha brutit mot företagets "användarvillkor". Som om det skulle finnas något förutsägbart i att Twitter stänger av USA:s president för att ha uppviglat en mobb mot bland annat vicepresidenten.

Problemet är att det finns allehanda mördare, diktatorer och personer som dödshotar meningsmotståndare kvar. Hur motiverar Twitter att man stänger av Trump, men inte alla andra som brutit och bryter mot användarvillkoren?

Vore jag Twitters vd Jack Dorsey skulle jag förklara att Twitter stänger av Donald Trump därför att man inte upplever att hans twittrande längre bidrar till att stärka företagets varumärke. Det är inte det enda skälet, men det är en viktig del.

Den andra delen är att Twitters ägare tycker om demokrati och demokratiska värden. Trump stängs inte av för att han bryter mot användarvillkoren, utan för att han bidrar till att undergräva demokratin. Twitter behöver inte hänvisa till några användarvillkor för att motivera sitt beslut, man behöver bara säga som det är: Twitters ägare tycker inte om Trump och de värderingar som han står för, därför stänger man kontot.

Man skulle också kunna förklara att man inte vill se trumpister som användare. Det är helt upp till företaget. Problematiskt ur yttrandefrihetssynpunkt blir det först när staten börjar kräva att företag stänger av vissa organisationer och individer. Det är när staten agerar som det behövs tydliga regler.

Men även om Twitter bara är en användare på nätet finns det andra aspekter av nätets reglering som kan ha koppling till frågor om yttrandefrihet. Vem äger exempelvis rotdomänen? Vem kan avlägsna ett domännamn?

Dessa frågor ligger på en högre nivå än frågan om medlemskap i en tjänst, men är betydligt viktigare om man vill diskutera yttrandefrihet. Risken är förstås att en diskussion om yttrandefrihet inom ramen för en tjänst som Twitter med tiden kommer att aktualisera frågan om huruvida och i så fall hur staten eller överstatliga organisationer ska reglera nätet. Den diskussionen pågår ännu så länge bara bland tekniska nördar.