Trumps tull drabbar amerikanska konsumenter

Det här kan bara vara ett skämt. Donald Trump vill införa en tull på 20 procent på mexikanska varor för att betala muren. Vore jag Mexikos president skulle jag bara säga upp alla överenskommelser om gränskontroll som finns med USA och uppmuntra medborgarna att folkvandra till USA. Då blir det nog kul för Trump.

Sedan till frågan om vem som betalar för en tull. Om efterfrågan på mexikanska varor är oelastiskt och utbudet elastiskt kommer tullen helt och hållet att betalas av amerikanska konsumenter. Visst kan USA tillverka tacos själva. En sådan tillverkning kan dock inte ske lika billigt som i Mexiko - kostnaden blir med all säkerhet mer än 20 procent högre. Hur ska man för övrigt kunna tillverka tacos om man samtidigt stoppar invandringen av mexikaner?

Påståendet om att Mexiko skulle kunna fås att betala för muren med tullar är därmed en så kallad "alternativ sanning". Möjligen är hela muren en postmodern konstruktion.

Intressant nog skulle USA kunna få Mexiko att betala för muren på ett annat sätt - genom att lägga en exportavgift på amerikanska varor som exporteras till Mexiko. Det skulle påverka amerikanska företag negativt, men avgiftsintäkterna skulle kunna användas för att betala muren. Efterfrågan på amerikanska varor i Mexiko är oelastisk medan utbudet är elastiskt, vilket gör att kostnaden faktiskt faller på Mexiko.

Det skulle också vara ett utmärkt sätt att demonstrera för amerikanska konsumenter att tullmurar mot andra länder betalas av amerikanska konsumenter, medan exportrestriktioner drabbar amerikanska företag. Förmodligen har många som röstade på Trump inte insikt i dessa intressanta nationalekonomiska samband.