politik

Trump verkar ha kopierat Obamaadministrationens lista

Bild: 2017-01/imgp1223.jpg

Nu framkommer det nya uppgifter om Donald Trumps förbud för inresa för medborgare i vissa länder. Listan tycks ha kopierats från ett beslut av Obamaadministrationen från 2015 som undantog personer som besökt något av de uppräknade länderna från inresa utan visum. Trettioåtta länder kvalificerar sig för visumfrihet, inklusive Sverige.

Vi har därmed en förklaring till den något märkliga observationen att medborgare från de uppräknade länderna aldrig har genomfört terrordåd i USA. Trump tycks alltså ha tagit en lista som baseras på en helt annan hotbildsanalys och applicerat den på *medborgarskap*. Men att någon är medborgare i ett visst land innebär inte nödvändigtvis att personen med stor sannolikhet är terrorist. Som många påpekat var elfteseptemberterroristerna från Saudiarabien, Förenade arabemiraten, Egypten och Libanon

Att någon från ett visafritt land har åkt till Syrien mitt under brinnande inbördeskrig signalerar rimligen något helt att än att en person är medborgare där. Det är ett förvinnande litet antal svenskar som turistar i Syrien just nu och de som gör det bör rimligen granskas - detta är inte rasism.

Valet av länder var emellertid redan från början ganska märkligt. Om man vill stoppa personer som man tror har terroristkopplingar - varför då inkludera Iran? Mig veterligen pågår det ingen väpnad jihadistisk kamp i Iran. Visst har USA och Iran haft meningskiljaktigheter om vissa centrifuger, men här handlar det om huruvida besök i landet sker för att någon vill ansluta sig till terrorrörelser.

Personligen tror jag att USA:s hantering av Iran mycket väl kan ha att göra med landets och framför allt den tidigare utrikesministerns (Hillary Clinton alltså) nära relation till Saudarabien. Obama har visserligen försökt normalisera förbindelserna med Iran, men rätt mycket av den gamla politiken kan hänga kvar. Missförstå mig inte - Iran har en hel del på sitt samvete, men det är inte brott mot mänskliga rättigheter vi talar om här - det är risken för att en person som enbart reser till Iran på besök är terrorist. Iran har 82 miljoner invånare och det i särklass vanligaste skälet att besöka Iran är givetvis att man har släktingar i Iran.

Sannolikheten för att en medborgare i Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Libanon eller Egypten är terrorist är objektivt sett större än att en person från Iran är det.

Trumps märkliga dekret blir inte mindre märkligt för att det redan finns en lista. Det förefaller nästan ännu mer omdömeslöst att bara ta en befintlig hotbildsanalys som är gjort i ett annat syfte och applicera den på en helt ny och ännu inte analyserad situation. Att länderna är desamma i dessa båda fall bevisar närmast att Trump skjutit från höften och inte gjort någon analys av hotbilden.

Det finns en annan möjlighet - att han gjort det för att skapa paralleller till Obamas beslut. Detta skulle vara både cyniskt och naivt. Cyniskt därför att beslut av den här typen påverkar människor. Att använda dem som brickor i ett politiskt spel är rent avskyvärt. Det andra är att skillnaden mellan besluten är uppenbar. Om Trump vill dra några växlar på likheten - att det är samma länder - tar han folk för idioter.

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Vilka terrorister tänker sig Trump stoppa? - Avskaffa arbetstiden »