ekonomi

Trump är en möjlighet för EU

Bild: 2017-01/dsc00497.jpg

Det talas redan om att Kalifornien kommer att bryta sig loss från USA och bli ett självständigt land. Men långt innan dess kommer de amerikanska företag som ännu dominerar IT-sektorn att söka sig nya jaktmarker. Silicon Walley är ett fenomen som skapades av goda näringspolitiska villkor och en liberal ekonomi. Denna konkurrensfördel kommer inte att vara för evigt. I Sydostasien finns konkurrenter som är beredda att ta över och vi kan inte ta för givet att Apple, Google och Microsoft stannar kvar i USA om företagen inte finner miljön attraktiv och villkoren förutsägbara.

VR är ett bra exempel på vad som kan hända. Occulus Rift startade som projekt i USA. Företaget köptes senare upp av Facebook, som såg VR som framtiden för Internet. Därmed trodde man sig ha säkrat en ledande position inom sektorn - ingen skulle väl hinna utveckla en bättre produkt på något år?

Tji fick dom. Sydkoreanska HTC - en driven tillverkare av konsumentelektronik - tar Occulus koncept och förbättrar det på viktiga punkter. Slutresultatet är en bättre och i praktiken billigare produkt. Resultatet lät inte vänta på sig - HTC Vive har i nuläget sålts dubbelt så mycket som Occulus Rift. Att HTC Vive är en utmärkt produkt kan jag själv intyga, eftersom jag äger en.

När Apple lanserade sin Iphone tog det några år innan andra tillverkare kunde presentera produkter som var jämförbara i kvalitetshänseende. I fallet HTC Vive lanserades den konkurrerande produkten flera månader innan originalet. 

Man ska givetvis inte dra några generella slutsatser av ett enskilt exempel, men jag har en känsla av att man i USA tar mycket för givet. Många av de bästa hjärnorna finns i USA och detta förändras inte på kort sikt. Humankapitalet är avgörande för vilka projekt som tar fart och blir till framgångsrika multinationella företag. Men tänk om USA förlorar möjligheten att gå från idé till kommersialisering? Tänk om det naturliga steget för en ingenjör som utvecklad en banbrytande produkt på något universitet i USA är att gå till ett företag i Sydostasien eller EU för att ta projektet vidare?

Donald Trump gick till val på att återupprätta tillverkningsindustrin. Han hoppas att USA ska bli en nation som åter kan tillverka bilar och flygplan och datorer. Frågan han aldrig har ställt sig är om en sådan tillverkning kommer att lyfta USA eller snarare garantera landet en plats bland andra nationer som producerar varor och tjänster med lågt förädlingsvärde.

Los Angelses och Boston är centrala om USA ska kunna konkurrera med företag som producerar varor med högt förädlingsvärde. Det Trump vill göra är snarare att rigga handelspolitiken så att branscher med lågt förädlingsvärde gynnas. Att införa tullar mot Mexiko är bara ett exempel på sådan politik.

I dag skapas värde av alla de där tjänsterna som man inte kan vara utan. Det handlar om tjänster med betydande skalavkastning och global räckvidd. Att skydda sådana industrier med tullar skulle bara resultera i fragmentering och att det uppstår identiska kopior i andra länder. Blir tullarna tillräckligt höga får vi en amerikansk variant och en internationell variant.

Det finns dock andra delar av Trumps politik som faktiskt kan komma att gynna branscherna med högt förädlingvärde. Jag tänker då på den av honom aviserade skattepolitiken med lägre skatter för ägare och minskade avdragsmöjligheter. 

Om skattepolitiken är ett plus och handelspolitiken ett minus tror jag jokern i leken är förutsägbarheten i villkoren för företagen. Då handlar det bland annat om skydd för den personliga integriteten. Där har Kina av naturliga skäl en konkurrensnackdel, även om vi inte bör underskatta Trumps förmåga att bedriva massövervakning på nätet.

EU har här en påtaglig fördel - speciellt nu när Storbritannien lämnar unionen. Företag som lagrar data inom EU kan vara relativt säkra på att inte utsättas för industrispionage eller tvingas uppge information om sina kunder. Det finns länder med ett ännu högre förtroende - som Schweiz - men EU tillhör det absoluta toppskiktet just därför att EU har en fungerande konstitution.

Har inte USA det också? Nja, jag skulle säga att hemliga domstolar, tortyr och drönarkrigföring har placerat landet i en annan kategori. Ännu inte en bananrepublik, men en bit på vägen mot det tillståndet. Om inte annat har man en president värdig vilken bananrepublik som helst.

Agerar EU smart låter man Trump hållas med sin handelspolitik och fokuserar all kraft på villkoren för företagen och företagandet. Låt bli att svara med tullar och kvoter när USA inför sådana - ställ i stället hårda krav på att IT-företag som agerar inom EU även ska lagra sin information här. Småningom kommer Google, Facebook och Microsoft fatta galoppen - EU erbjuder den stabilitet som de kommer att sakna i USA så länge Trump är president. 

EU ska inte se Donald Trump som ett hot - snarare en möjlighet. Han erbjuder oss faktiskt Silicon Walley, även om han inte förstått det själv. Nu är frågan bara om EU:s ledare är tillräckligt smarta för att tacka ja till erbjudandet.

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Theresa May som modererande kraft - Vilka terrorister tänker sig Trump stoppa? »