Tolerans eller intolerans?

Tuesday 20 October, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Funderar på vilken strategi som är bäst om man vill ha ett fungerande samhälle? Är det tolerans eller intolerans?

Svaret kan för många framstå som självklart - ett tolerant samhälle är alltid bättre än ett intolerant. Men om toleransen leder till att subgrupper i samhället skapar avvikande normer som i sin tur gör att det uppstår konflikter - är då tolerans lika bra? Intolerans som syftar till att skapa gemensamma normer kan vara ett effektivt sätt att svetsa samman en grupp. Med tiden försvinner de avvikande normerna och ersätts med de gemensamma - helt enkelt därför att det är kostsamt för individen att ha avvikande normer i ett intolerant samhälle.

Om kritiken mot de avvikande normerna i stället får den avvikande gruppen att fördjupa sina interna kontakter blir normkritiken kontraproduktiv. Då blir intoleransen ett hinder för människor från olika grupper att samarbeta.

Fallet med läraren i Frankrike som blev halshuggen därför att han visade karikatyrer av Muhammed är ett intressant exempel. Jag ser i kommerntarer på Facebook att vissa tycker att vi i Sverige rent demonstrativt borde hänga upp Muhammedkarikatyrer på skolor för att visa att intolerans mot de gemensamma normerna inte kan tolereras.

Ja, kanske borde vi göra det. Systematisk organiserad hädelse med statens aktiva understöd skulle öka kostnaden för minoriteter att bibehålla värderingar som inte passar in i det svenska samhället. Samtidigt - vill vi ha ett samhälle där alla tycker lika? Holland är ett intressant exempel på hur blodiga konflikter till slut kan leda till en ganska hög tolerans. Det är nog ingen slump att både Holland och Schweiz har en hyfsat liberal narkotikapolitik. Knark och religion har en sak gemensamt - det är aktiviteter som bryter mot majoritetssamhällets normer och både Schweiz och Holland har av tradition en decentraliserad normuppbyggnad.

De religiösa hemundervisar sina barn och vägrar låta dem ta del av den kollektiva normuppbyggnad som sker på dagis och i skolor. Knarkarna vägrar arbeta och bidra till välfärdssamhället - de flummar i stället och lever på bidrag.

Man kan diskutera hur tolerant Sverige bör vara. Men det finns ändå en röd tråd - att vissa samhällen är snabbare på att kritisera avvikelser än andra. Sverige är nog ett av de mindre toleranta samhällena - vi är snabba att kritisera medmänniskor som bryter mot normerna. I somliga andra länder ser man det som människors ensak om de vill uppfostra barnen i enlighet med någon subenklavs värderingar.

Skulle tro att Sverige och svenskarna antagligen tillhör de folk som har svårast att acceptera normavvikelser. Men ändå har vi haft ett liberalt asylsystem - något som med nödvändighet leder till att vissa konflikter uppstår. Vi är vana vid att behöva kritisera grannen som misslyckas med att sopsortera, men ställs helt plötsligt inför att grannen i stället står i begrepp att gifta bort sin dotter med tvång. Svenskarna har inget bra sätt att hantera den kulturkrock som uppstår - fast man inser att det inte går att sila mygg och svälja kameler. Den här videon illustrerar problemet rätt väl.

För att återknyta till grundfrågan. För att intoleransen ska kunna fungera som medel för att svetsa ihop samhället måste den omfatta alla. Det är svårt att vara intolerant mot att grannen råkar slänga färgade glaspryttlar i återvinningskärlet för ofärgade - samtidigt som man är överdrivet tolerant när det gäller etniskt betingade avvikelser. Intoleransen måste gälla lika för alla - det är själva grunden för att vi ska kunna skapa ett tolerant samhälle. Kanske måste Sverige bli lite mer som Holland eller Schweiz - tolerant för avvikelser som saknar betydelse och intolerant mot normer som hotar det öppna samhället? Visst - det finns en kostnad i termer av effektivitet. Sverige är ett av världens mest välfungerande samhällen just därför att svenskarna envisas med att lägga sig i saker som egentligen inte angår dem. Men ibland handlar det om att prioritera och att vi lägger oss i det som verkligen har betydelse - kanske på bekostnad av att grannen kommer undan med sin undermåliga sopsortering.