Tidigare agerande kunde ha räddat 2500 liv

Tuesday 19 January, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Amerikanska CDC har retrospektivt tittat på olika länders strategier för att bekämpa Covid-19 och konstaterar att Sverige skulle ha kunnat rädda 2500 liv om man agerat snabbare. Det är ingen stor överraskning för den som studerat det dynamiska förloppet. Sverige arrangerade Melodifestivalen just när vi skulle ha påbörjat arbetet med att öka den sociala distanseringen.

Jag gjorde motsvarande analys redan i november och kom fram till samma sak. Sverige agerade för långsamt och kunde ha räddat mer än 2500 liv med en annan strategi. Hade vi agerat redan när Melodifestivalen hölls skulle vi ha duckat hela den första vågen.

Nu i höst har vår strategi varit bättre, men även den här gången agerade vi alltför sent. Förutsättningarna var också sämre - med en lägre absolut luftfuktighet och fler månader då viruset kunde sprida sig. Icke desto mindre är det inget som hade hindrat oss från att uppnå ett resultat i linje med Danmark eller kanske till och med Norge