Think Pink och lättlurade politiker

Monday 6 September, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Nås av nyheten att ytterligare en av det feministiska sophanteringsföretaget "Think Pinks" deponier står i brand. Jo, det har skrivits om företaget tidigare. Men jag tycker ändå att den här historien kan lära oss mer. Kanske inte att det finns bedragare - det vet vi redan - men om hur man lurar politiker genom att trycka på deras hjärtefrågor, hur irrelevanta de än må vara i just det aktuella fallet.

Många frågar sig nog hur feminism och sophantering hänger ihop. Jag vet inte. Men jag misstänker att huvudmännen bakom bolaget förstod att de skulle kunna nå framgång genom att lyfta fram jämställdhet vid olika offentliga upphandlingar. Kanske var det till och med ett specificerat krav att sophämtningen skulle vara "feministisk"?

Påminner mig om en seriestrip av Dilberg

"I blame all our company's problems on global warming."

"That doesn't sound reasonable ..."

"Well, you'd be surprised to know how little that matters."

Det är fascinerande att tid som skulle ha använts för att kontrollera om företaget följde lagen - eller hade för avsikt att följa lagen - i stället har använts för att fokusera på att sophaneringen är "feministisk". Jo, och sedan går det som det går. Bedragare kan man inte skydda sig mot till hundra procent, men vi kan faktiskt rösta bort korkade politiker om vi vill.