Ta tag i den verkliga frågan i stället

Friday 19 February, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

I Australien tänker politikerna stifta en lag som gör att det som i normala fall är något som webbplatser betalar för - alltså trafik - ska bli något som webbplatser får betalt för. Det är både absurt och ohållbart. Lagstiftningen kan inte gärna se ut på ett sätt för webbplatser som har till syfte att erbjuda nyheter och på ett helt annat sätt för andra webbplatser. Ske en grupp av användare få betalt för det som andra grupper får betala för?

När Facebook slutar länka till australiska publicister är detta därför fullt rimligt, eftersom lösningen som föreslås inte är hållbar. Detta innebär inte att allt är bra som det är. Facebook och Google tillhandahåller värdefulla tjänster till konsumenter, men betalar väldigt lite skatt i förhållande till andra producenter. Finns det ett problem så torde det vara denna skatteasymmetri.

Det pågår en hel del arbete i frågan - där både nationella och internationella organ, som OECD, är inblandade. Den stora risken är att enskilda länder går före och förstör det som är bra med Internet - att man kan länka vart som helst. I själva verket är detta fundamentet för nätet. Om den principen faller så faller allt annat och då hotas det fria utbytet och den dynamik som har gett oss så många nya och värdefulla tjänster.

Så ställ inte till det nu. Nätet är viktigare än några mossiga medieföretag vars affärsidé passerat sin bäst-före-dag.