Styrränta 0 %, inflation 6,2 %

Wednesday 10 November, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Det är en absurd kombination, som aldrig har prövats tidigare. Inflationen har förvisso uppgått till 6,2 procent - och mer än så. Men aldrig någonsin i kombination med en styrränta på noll procent.

Att det aldrig har hänt behöver givetvis inte innebära att vi är på väg mot katastrof. Men det är en intressant kombination.

Även i många andra länder börjar inflationen ta fart och Tjeckien höjde som jag nyligen konstaterade styrräntan till 2,75 procent. Frågan är om uppgången är temporär eller permanent? Med tanke på de senaste årens låga inflation är det många som tror att uppgången är tillfällig - varför skulle inflationen ta fart just nu?

Och detta är också den stora frågan. Eller rättare sagt - varför skulle den press nedåt på inflationen som gjort det möjligt - och nödvändigt - för centralbankerna att hålla styrräntan runt nollpunkten under närmare tio år upphöra?

Kanske är vi här offer för våra egna adaptiva förväntningar. Tio eller tjugo år är kanske lång tid för oss, men det är inte en lång tid ekonomisk-historiskt. I mitten an 1980-talet trodde vi antagligen att den höga inflationen drevs av en naturlag och var omöjlig att påverka. I dag tror vi att den låga inflationen drivs av en naturlag och är omöjlig att påverka.

Sett i ett längre historiskt perspektiv är varken det ena eller andra postulatet sant. Inflationen kan påverkas, men ibland tar det lång tid att förändra den ekonomiska miljön. Så det är både möjligt och troligt att vi går in i en period med betydligt högre inflation. Vilket innebär att många kommer att överraskas. En hel del av det vi tagit för givet när vi köpt bostäder och tagit lån kommer inte längre att gälla. Och detta gäller givetvis inte enbart USA och Tjeckien, utan även efterhand Sverige - där man i dag kan ta bostadslån till en procents ränta.