ekonomi

SSU har rätt och LUF har fel

Bild: 2017-08/dsc03865.jpg

Tror inte mina ögon när jag läser att Liberala ungdomsförbundet (LUF) vill avskaffa barnbidraget och höja försörjningsstödet. Själv har jag på bloggen argumenterat för att sänka försörjningsstödet och höja barnbidraget. Tror också det vore en god idé att avskaffa föräldraförsäkringen och den inkomstbaserade delen av arbetslöshetsförsäkringen.

Skälet till att barnbidraget bör tredubblas jämfört med i dag är att detta bidrag förmodligen är det enda som inte orsakar stora marginaleffekter. Man kan givetvis hävda att barnbidraget orsakar en inkomsteffekt som leder till minskat arbetsutbud, men den som följer det resonemanget till sin logiska slutpunkt kan också hitta argument för att införa en poll-tax - en skatt som slår hårdare mot låginkomsttagare än höginkomsttagare.

Problemet med en sådan skatt är att extrem fattigdom leder till sociala problem som brottslighet och kortsiktiga beslut. Det är bra att det lönar sig att arbeta, men det är inte nödvändigtvis bra att människor försöker skaffa pengar till varje pris. Resultatet av sådana incitament ser vi i Johannesburgs kåkstäder.

Försörjningsstödet orsakar hundraprocentiga marginaleffekter och gör att bidragstagare hamnar i symbios med kommunernas socialförvaltningar. Det kan inte rimligen vara Liberala ungdomsförbundets uppfattning att fler ska tvingas in i bidragsfällan.

LUF menar att barnbidraget används för att ragga medelklassröster. Men om detta hade varit fallet skulle inte barnbidraget realt ha urholkats med 50 procent sedan det infördes 1948. Sanningen är att barnbidraget (tyvärr) inte är någon röstmagnet för medelklassen. I stället har politikerna valt att införa bidrag som har en större slagsida mot medelklassen, som föräldraförsäkringen.

Men av någon konstig anledning tycker LUF inte att föräldraförsäkringen bör avskaffas. Det vore ju logiskt då denna både är en kvinnofälla och i huvudsak gynnar medelklassen.

I så fall har SSU en klokare inriktning på sin politik. De förespråkar höjda barnbidrag, vilket vid oförändrade nivåer på riksnormen skulle leda till lägre kostnader för försörjningsstöd. 

Jag vet att SSU tycker en massa andra konstiga saker, men på just det här området har man tänkt igenom saker och ting mer än Liberala ungdomsförbundet.

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Ny virtuell valuta för VR - Stockholmare konsumerar 25 procent för mycket »