Sossens väg på Hälleberget

Monday 4 September, 2017

En tidigare opublicerad roman av Torgny Lindgren, vars handling utspelar sig i Västerbotten, beskriver hur traktens handelsman Karl Orsa på ett skrupellöst sätt säljer lotter på kredit till fattiga torpare. De svårt skuldsatta torparna tvingas därefter till förnedrande handlingar för att tillfredsställa Orsa - som att själva sälja Kombilotter.

Titeln på romanen "Sossens väg på Hälleberget" syftar på det bibliska begreppet Hälleberget - den klippa som är alltings grund - det vill säga det Socialdemokratiska Arbetarpartiet (SAP).

Sensmoralen i berättelsen är att man måste knäcka några ägg för att göra omelett. Ibland måste man utnyttja utsatta människor för att skapa de resurser som krävs för att kunna kämpa för ett samhälle där ingen utnyttjas.

Handelsmannen Orsa håller i slutet av boken ett bejublat tal där han rättfärdigar sina handlingar:

Girighet är bra, girighet fungerar, girighet är rätt.

Girighet är essensen i den Darwinistiska process som vi kallar politik - där bara den starkaste överlever.

Strävan efter makt, mandat och förtroendeuppdrag. Girighet - i alla dess former - har kantat Socialdemokraternas väg till den politiska makten.

Och girighet - notera det jag nu säger - kommer inte bara att rädda Kombilotteriet, utan hela den dysfunktionella arbetarrörelsen.

Tack för ordet, jag heter Karl Orsa.