Sörj inte Parisavtalet

Sörj inte Parisavtalet. Ett avtal där ett antal länder kommer överens om att påverka någonting som de inte har kontroll över för att uppnå något som de inte vet om de vill uppnå. De skulle lika gärna ha kunnat komma överens om att månen är en grön ost. Klimatforskaren Björn Lomborg konstaterar att om alla länder skulle följa sina åtaganden enligt avtalet skulle det i bästa fall minska temperaturen med 0,17 grader år 2100 jämfört med om de inte gör det. Så om Donald Trump låter USA dra sig ur gör han världen en välgärning. Då kan kraften ägnas åt att främja sådant som har betydelse för världen - till exempel frihandel och demokrati.

Men om man ändå vill minska utsläppen av koldioxid finns det en konkret sak som EU och USA kan göra, nämligen sluta lägga tull på solceller från Kina. Allt talar för att den alternativa energin med tiden kommer att slå ut kol. I Indien finner man det inte längre lönsamt att bygga nya kolkraftverk, utan satsar på solceller i stället.

Tänk om all den energi som lagts på att diskutera huruvida mänskliga utsläpp av koldioxid orsakar global uppvärmning och all den energi som använts för att diskutera eventuella åtgärder mot utsläpp av koldioxid i stället hade lagts på åtgärder för att främja frihandel av - bland annat - solceller? Då hade vi antagligen haft såväl mindre koldioxidutsläpp som lägre energipriser.

Löftena i Parisavtalet motsvarar 33 Gt koldioxid. För att uppnå det mål på 2,7 graders höjning 2100 som Christina Figueres, chefen för FN:s klimatkommission, pekar på som möjligt skulle det behövas hundra Parisavtal. Om klimatmodellerna stämmer och det inte inträffar något annat som gör att temperaturen börjar röra sig i motsatt riktning.

Detta är inget som går att åstadkomma via överenskommelser om utsläppsbegränsningar, men det kanske går att nå målet om tekniken utvecklas ytterligare. Fjärde generationens kärnkraft, nya typer av solceller och möjligen på sikt fusionskraft är faktorer som kan göra det onödigt för världen att ta upp den olja och det kol som finns kvar.

Om nu inte EU och USA lägger tullar på de billiga solcellerna från Kina för att skydda sina egna ineffektiva producenter.