Socialismen har orsakat svält i Venezuela

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-05/dsc00478.jpg

Borde kanske inte vara förvånad över det som händer i Venezuela, men får konstatera att inte ens jag trodde att socialism skulle kunna förstöra ett lands ekonomi så snabbt. Washington Posts reportage om situationen i landet borde vara obligatorisk läsning för dem som fortfarande tror på socialism i dess egentliga form.

Jag tror det är viktigt att för analysens skull skilja mellan planekonomi, i meningen att staten försöker styra ekonomin, och den omfördelning som pågår i så kallade välfärdsstater. Skillnaden är att socialismen på ett helt annat sätt blockerar möjligheterna för människor att försörja sig själva.

Vi ekonomer är ofta fångade i våra egna mått på statens omfattning. Det gör att vi inte ser den stora skillnaden mellan Sverige med femtio procents skattetryck och länder som Venezuela, som förmodligen har ett skattetryck som bara är aningen högre.

Skattetrycket är inget bra mått på graden av socialism. Tvärtemot mot vad många tror skulle det gå utmärkt att ha hundra procents skattetryck och ändå en fungerande ekonomi. Det räcker med att staten lämnar tillbaka hälften av pengarna, så blir allt som om skattetrycket bara vore hälften så stort.

Det avgörande är faktorer som på ett mer fundamentalt sätt avgör om människor kan agera långsiktigt eller inte. Försvarar staten enskildas äganderätt? Sker det godtycklig konfiskation av privat egendom? Är penningväsendet stabilt?

Venezuela har större oljereserver än Saudiarabien. Ändå klarar man inte av att dra nytta av denna naturtillgång - även detta kräver nämligen kapitalism. Utan privata vinstintressen är det omöjligt att mobilisera den kunskap som krävs för att utvinna oljan. Nicolás Maduro kan liknas vid Kung Midas som svalt ihjäl trots att han hade obegränsad till gång till guld. Maduros land svälter, trots att det har närmast obegränsad tillgång till det svarta guldet.

Den svenska vänstern menar att Venezuelas kris beror på ett lågt oljepris. Det är nonsens, oljepriset är tillräckligt högt för att Venezuela skulle kunna vara ett av världens allra rikaste och mest välmående länder. Hade Venezuela bara bibehållit den gnutta marknadsekonomi som man hade för några år sedan skulle inga barn ha behövt svälta ihjäl.

Ser vi till exporten av annat än olja ligger den på en femtedel av nivån för tio år sedan. Det är ett remarkabelt tapp som endast kan förklaras med ekonomisk misskötsel. Staten har samtidigt tagit kontroll över all import, ett viktigt skäl till att det råder brist på det mesta i landet.

Påståendet att Venezuela skulle ha utrotat fattigdomen är helt taget ur luften - GINI-koefficienten har aldrig understigit 45. Som jämförelse har Lesotho 63,2 och Sverige 24,9.

Venezuela är på avgörande sätt motsatsen till en välfärdsstat och det blir därför missvisande att jämföra landet med de måttstockar som används för att mäta den offentliga sektorns storlek i mer utvecklade länder. Vilket mått man ska använda i stället vet jag inte. Jag tror det bästa antagligen är att försöka kvantifiera hur de offentliga regleringarna begränsar möjligheten för enskilda att planera för framtiden.

Använder vi Världsbankens skala över institutionernas kvalitet har Venezuela gått från dåliga värden till väldigt usla. År 2004 placerade sig landet bland de 20 procent i världen med sämst institutionell kvalitet. År 2016 låg man bland de tre procenten sämsta - slagna av endast länder som Somalia, Libyen och Turkmenistan.

Det enda positiva man kan säga för Venezuelas del är att det inte gärna kan bli värre. Med en någorlunda vettig ledning borde man kunna återta positionen som rikt och välmående land. Men det förutsätter att man även där lägger socialismen på historiens sophög.

comments powered by Disqus

Vinstförbud ger fler sjukskrivningar

Den hälsosamme ekonomisten
Leif Östling och Carola Lemne (som råkar vara två av mina chefer) skriver i dag på DN debatt om de omfattande sjukskrivningarna i offentlig sektor . En aspekt av att sjukfrånvaron är nästan 30 … Läs mer!
Det slår mig att ett av de områden där offentlig sektors misslyckanden ter sig som mest påtagliga handlar om investeringar. Inte sällan handlar det om att man försätter sig i ett bilateralt förhållan… Läs mer!

Spanien tappar 30 procent av BNP

Den hälsosamme ekonomisten
Spaniens ekonomiminister Luis de Guindos varnar för att Katalonien skulle kunna tappa 30 procent av BNP om regionen lämnar Spanien. Skulle snarare tro att det handlar om 70 procent, då Katalonie… Läs mer!

Ett oväntat fynd av Bitcoin

Den hälsosamme ekonomisten
Laddade i dag ner en så kallad Bitcoinplånbok på telefonen och drog mig till minnes att jag för några år sedan köpt några Bitcoin bara för att pröva. Har svårt att tro att det var för mer än 1 000 … Läs mer!

Arbetare - spara inte, sjukskriv er!

Den hälsosamme ekonomisten
Det talas om att Moderaterna och Socialdemokraterna inte vet vart de vill. Ett parti som verkligen inte vet vart det vill är dock Vänsterpartiet . I höstens budget har man lyckats få igenom en … Läs mer!

FAN-TAN skalan är nog bättre

Den hälsosamme ekonomisten
Har i dag satt upp två virtuella servrar på Google Cloud Platform . Det är två stycken maskiner som båda kör Ubuntu 17.04 . Den ena med Ruby on Rails och den andra med Sinatra . Det kan vara … Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck

Virtual reality

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism