Social distansering fungerar

Wednesday 24 June, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Svårt att tolka den snabba ökningen av Covid-19 i USA på något annat sätt än att spridningen faktiskt dämpades under den tid som delstaterna vidtog omfattande åtgärder för att begränsa spridningen. Viruset har med andra ord potential att sprida sig även utanför de mest tätbefolkade delarna av USA - men det krävs att delstaterna släpper restriktionerna och att medborgarna längre idkar social distansering.

I Europa har länderna varit mer försiktiga. De flesta länder har stampat ner smittan till en låg nivå och först därefter släppt på restriktionerna. I USA tycks man ha varit ivriga att öppna ekonomierna och man har därför släppt restriktionerna för tidigt.

Det ser ut att straffa sig. Trots hög temperatur verkar det som om ett antal delstater nu har en betydande spridning av Covid-19 - kanske närmar man sig till och med katastrofläget i New York, den delstat och den plats i världen som haft den överlägset besvärligaste situationen så här långt.

Sverige har vissa likheter med USA i och med att vi också har haft ganska milda restriktioner. Skillnaden är dels att Sverige till större delen är glesbefolkat, dels att svenskarna i gemen sannolikt är bättre på att anpassa sig till riskerna än den amerikanska befolkningen. Möjligen har vi också betydligt bättre förutsättningar att göra det.

Hur som helst, det ser nu ut som om USA verkligen har fått en massiv andra våg. Det krävs ett stort mått av klantighet för att lyckas med något sådant, men det är uppenbarligen där man nu befinner sig.