vård

Sjukskrivningsmiljarden visar att politiken går i cirklar

Bild: 2017-04/p6290027.jpg

Ofta får man känslan av att den ena handen inte vet vad den andra gör i politiken. Läser i Dagens Medicin att staten vill låta landstingen ta större ansvar för sjukskrivningarna. Men bara för ett år sedan beslutade regeringen att avskaffa landstingens ekonomiska ansvar för sjukskrivningarna.

Diskussionen om att landstingen ska ta ansvar för sjukskrivningarna slutar i regel alltid med att någon påpekar att det är helt onödigt att staten tar över ansvaret för att landstingen ska få incitament att arbeta förebyggande - det räcker med att landstingen får incitament att göra det.

I praktiken räcker det därför att ordna en tävling där det landsting som sänkt sjuktalen mest i förhållande till vad man borde förvänta sig får ett pris. Prissumman behöver inte vara större än två miljarder för att systemet ska få lika stor effekt som en fullständig överföring av kostnadsansvaret (på kanske 60 miljarder).

Så var det när sjukskrivningsmiljarden 2005 infördes av Socialdemokraterna. Man backade från tanken på att flytta kostnadsansvaret - det är både byråkratiskt och politiskt besvärligt. I stället införde man sjukskrivningsmiljarden, som är ett betydligt mer effektivt sätt att belöna framgångsrika landsting.

Sjukskrivningsmiljarden skärptes senare - tills den mot slutet incitamentsmässigt motsvarade en överföring av hela kostnadsansvaret.

Men den nya regeringen förstod inte hur systemet fungerade och avskaffade förra året sjukskrivningsmiljardens rörliga del.

Nu börjar processen om igen. Utredaren kommer givetvis komma fram till att det är olämpligt att överföra hela kostnadsansvaret och att det går att skapa lika starka incitament att arbeta förebyggande med betydligt mindre pengar. Gissningsvis kommer utredaren att föreslå införandet av en belöningsmekanism av samma typ som sjukskrivningsmiljarden. 

Kommande regeringar kommer därefter att bygga på systemet för att ge allt starkare incitament. Tills någon ny regering glömmer bort varför systemet infördes och avskaffar det ånyo. Politik går i cirklar.

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Miljöpartiet ska bli fredspartiet - Trumps skatteförslag är nog bra ... men ... »