Schrödingers uppgörelse

Monday 5 July, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

I morse presenterade Annie Lööf en uppgörelse där regeringen och Centerpartiet hade kommit överens om att genomföra två för centern viktiga förslag. Lite senare förklarade Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi att partiets partistyrelse beslutat att säga nej till dessa båda förslag.

Problemet är att båda sakerna inte kan vara sanna. Antingen finns det en uppgörelse eller också säger Miljöpartiet nej till förslagen. Skälet är att beslut i regeringen fattas med enighet. Även om det finns en teoretisk möjlighet att fatta majoritetsbeslut sker detta aldrig.

Orsaken är att det finns en beredningsprocess i regeringskansliet som bygger på att statsråden arbetar som ett team. Tanken att ett statsråd i egenskap av departementschef skulle verka för genomförandet av ett förslag, medan samma statsråd i egenskap av regeringsledamöter skulle rösta nej till samma förslag ter sig absurd.

Jag är lite förvånad över att medierna inte lyft denna logiska inkonsekvens. Det blir lite som Schrödingers katt - uppgörelsen både existerar och inte på samma gång.

En lösning på dilemmat vore förstås att Miljöpartiet lämnar regeringen på onsdag. Men enligt Stefan Löfven kommer partiet inte att göra det. Enligt honom "... går problemet att lösa".

Men, nej - Stefan Löfven. Det här problemet är av logisk art. Givet de ingångsvärden som finns är det omöjligt att det finns en uppgörelse och inte på samma gång. Medierna måste öppna lådan och klarlägga hur det egentligen förhåller sig. Lever Schrödingers uppgörelse eller är den död?