politik

Så kan Sveriges grannländer destabiliseras

Bild: 2017-03/hifi-snap-by-ekonomism-on-2017-02-22-20-31-11.jpg

Händelserna i Nederländerna är att bra exempel på hur främmande makt kan destabilisera ett land genom att spela på nationalism och extremism. Lite ironiskt är det när turkiska ministrar på Twitter anklagar Holland för att vara ett fascistiskt land. Jo, det ska kommer från politiska företrädare från ett land där regeringen har fängslat stora delar av journalistkåren.

Det är tydligt att Turkiet vill idka kampanj i EU i syfte att vinna folkomröstningen. Det är den enkla förklaringen till reaktionerna på den holländska regeringens vägran att låta den göra det. Men det går precis lika gärna att tänka sig ett annat scenario - där Ryssland i samverkan med Turkiet använder nationalism för att skapa oordning och för att gynna extrema krafter.

Jag tror inte att detta är fallet just nu, men det är värt att fundera över vad som skulle kunna uppnås med ett sådant agerande. Vi har exemplet Ukraina och kommer säkert att få se liknande operationer i Vitryssland så småningom. Användandet av parallella världsbilder där Nederländerna står för fascism och Erdogan för demokrati är intressant.

Absurt och löjligt för oss, men kanske sanning för några. Vilka liknande scenarier kan vi tänka oss nära Sverige?  I Baltikum, Vitryssland, Polen, Ungern? De som har till uppgift att planera för krissituationer måste måla upp händelseförlopp som går långt bortom det som i dag betraktas som möjligt. Vi får hoppas att dom gör det och att de också får tillgång till de resurser som krävs för att hantera liknande scenarier.

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Möte med Power Rangers i VR - Offervinkeln fungerar inte alltid »