S:t Görans och Nya Karolinska - lyckad och misslyckad upphandling

Den hälsosamme ekonomisten, tisdag 19 september, 2017

Det slår mig att ett av de områden där offentlig sektors misslyckanden ter sig som mest påtagliga handlar om investeringar. Inte sällan handlar det om att man försätter sig i ett bilateralt förhållande med en privat aktör - där den privata aktören med tiden får en allt starkare ställning. Avregleringen av elmarknaden ledde till att det etablerades lokala monopol på marknaden för elnät. Bygget av Nya Karolinska ledde till att landstinget gav bort allt sitt förhandlingsutrymme till ett privat konsortium och därför tvingas köpa dyra dörrar. Bygget av tunneln genom Hallandsås blev ett haveri därför att beställaren inte förstod hur riskabelt det kan vara att bygga tunnel i en rullstensås.

Hur kan man undvika denna typ av investeringar - där beställarens bristande kompetens i kombination med upphandlingsreglerna leder till att den offentliga aktören sitter med Svarte Petter? Vänsterns svar skulle vara att undvika privata leverantörer. Genom att bedriva verksamheten i förvaltningsform uppnår beställaren den kontroll som man avhänder sig vid en upphandling.

Det finns dock en svaghet med det synsättet. Att bygga sjukhus, borra tunnlar eller driva elnät i förvaltningsform är inte heller det en optimal lösning. Sannolikt blir effektivitetsförlusterna - om man driver den tanken till sin spets - betydligt större än det man förlorar på misslyckade upphandlingar. Det finns ett skäl till att offentliga aktörer försöker undvika att göra allt i egen regi.

Jag tror att lösningen är en helt annan - nämligen att man privatiserar upphandlingen. Antag att landstinget från början hade fastställt att man betalar 50 000 kronor per producerat DRG-poäng (ett mått på vad som utförs på ett sjukhus) - hur skulle de privata aktörerna i så fall ha agerat? Dom skulle i alla fall inte ha börjat med att ordna en arkitekttävling för att utse det snyggaste sjukhuset, för att därefter fundera över vem som kan bygga det, för att därefter fundera över vad som ska göras på sjukhuset, för att därefter anta anbudet från den enda aktör som var villig att lägga ett anbud på projektet.

I stället skulle man funderat över hur man på bästa sätt åstadkommer det som ett sjukhus rimligen ska göra - alltså att behandla patienter. Med ett pris på 50 000 kronor per DRG-poäng skulle aktörerna ha diskonterat framtida förväntade intäkter för att se om det är möjligt att motivera byggandet av ett nytt sjukhus. Landstinget hade inte behövt teckna några avtal med privata konsortier - man hade bara behövt utfästa sig att betala 50 000 kronor per producerat DRG-poäng och att räkna upp priset med lönekostnaderna.

Det är inte säkert att det hade blivit något nytt sjukhus - man kanske hade hittat lösningar som byggde på utbyggnad och ombyggnad av andra faciliteter. Problemet med att börja i fel ände är att man utesluter alla andra möjligheter för att lösa ett problem. Genom att upphandla vården i stället för byggnaden utför landstinget det som brukar kallas en "funktionsupphandling".

Detta är ett modeord som inte betyder något annat än att politikerna överlåter åt anbudsgivarna att lösa problemet. Vissa saker kan politikerna behöva besluta om, men andra saker behöver dom inte besluta om. Särskilt inte som deras beslut ofta leder till att de målar in sig i ett hörn och blir beroende av en privat aktör.

Nackdelen med att betala privata aktörer för att utföra prestationer är att de kan gå i konkurs om priset blir för lågt. I skolvärlden är John Bauer-koncernens konkurs ett exempel. Men frågan är om det inte är bättre för alla parter att ekonomiska problem löses den vägen? Trots allt det som skrivits om skolkonkursen sköttes den under ordnade former och utan att några barn blev utan undervisning.

Jämför det med att beställaren försätter sig i en utpressningssituation där utföraren kan skicka räkningar utan att beställaren kan protestera. Visst, avtalet kan sägas upp - men bara med stor prestigeförlust och stora skadestånd som följd. Hade ansvaret i stället legat på utföraren skulle resultaten i värsta fall blivit en konkurs och en del praktiska problem. Däremot hade man inte tvingats skicka in miljard efter miljard i en verksamhet som blöder.

Kalla det gärna funktionsupphandling. Jag föredrar att använda termen "kundval". Avtalet handlar om att vårdgivaren åtar sig att behandla de patienter som remitteras till vårdinrättningen för en summa som fastställts på förhand. Det är så avtalet med privata S:t Göran fungerar - med skillnaden att detta sjukhus inte ansvarar för fastigheten. Skulle S:t Görans sjukhus höja priset det minsta över de landstingsägda sjukhusens nivå skulle man tvingas lägga ner, eftersom politikerna då skulle välja att driva sjukhuset i egen regi.

Det är så man använder konkurrens för att driva ner kostnaderna och skapa en effektiv vård. Man gör inte som man gjort med Nya Karolinska. Vems fel det är torde numera vara sekundärt - processen började 2003 och redan i det initiala skedet valde man en väg som inte kunde leda till något annat än katastrof.

comments powered by Disqus

Största integritetsrisken är våra egna ansikten

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Efter Edward Snowdens avslöjanden om statens massövervakning har vi nu fått en debatt om den privata massövervakningen. Varför har det dröjt? Jag tror det beror på att vi håller principerna om yttrandefrihet och informationsfrihet heliga. Visserligen har Datainspektionen med jämna mellanrum påpekat att personregister kräver tillstånd, men den tekniska utvecklingen sprang ifrån myndigheten redan på 1990-talet. Datainspektionen kunde inte gärna stoppa Facebook och Google i Sverige - …

Läs mer!

Makten avgörs av nätverkets storlek

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Cambride Analytica målas upp som en skandal. Men det företaget gjort är i grunden inget annat än det som Facebook själva tar betalt för. Det sociala nätverket erbjuder annonsörer att mot betalning nå rätt målgrupper. Man frågar inte varför annonsören vill nå användarna, man gör det bara möjligt att nå dem. Med tillräckligt stor budget kan ett politiskt parti nå "sina" väljare. Mer pengar innebär högre upplösning och större effektivitet i segmenteringen.  Att det kunnat gå så …

Läs mer!

Nya Sidenvägen går genom Ryssland eller Turkiet

Den hälsosamme ekonomisten

Det talas mycket om Nya Sidenvägen . Om man kan frakta varor på tåg från Kina till Europa  är mycket vunnet. Ett nyckelland i sammanhanget är givetvis Kazakstan . Men det är svårt att komma hela vägen till Europa utan att passera antingen  Ryssland eller Iran och Turkiet . Kanske är det skälet till att entusiasmen för den nya Sidenvägen … Läs mer!

Självkörande bilar har en svaghet

Den hälsosamme ekonomisten

Dödsolyckan med den självkörande bilen i Arizona  fick mig att fundera över vilka svagheter som ett sådant system ändå kan ha. Jag skulle tro att en självkörande bil undviker 99 av 100 olyckor som skulle ha inträffat med manuella förare. Men den sista procenten, vilken typ av olyckor är det? Och finns det risker som en manuell förare skulle ha … Läs mer!

Låna till 0,95 procents ränta

Den hälsosamme ekonomisten

Ytterligare en aktör har dykt upp på bomarknaden. Det är enkla.com  som erbjuder en slagkraftig ränta med hjälp av finansiering från fonder och pensionsbolag. Går man in på sidan möts man av ett formulär där man fyller i sitt personnummer, sin epost och telefonnumret. Det är inte mycket mer man behöver göra, företaget lovar att skicka alla … Läs mer!

Människorna sålde sina inre demoner till Donald Trump

Den hälsosamme ekonomisten

"Vi utnyttjade Facebook till att skörda miljontals människors profiler. Och bygga modeller för att utnyttja vad vi visste om dem och sikta in oss på deras inre demoner." Så beskriver en analytiker på företaget Cambridge Analytica sitt arbete med att bygga databaser om potentiella väljare. Principen är enkel - känner man till sina bekantas … Läs mer!

Den plottriga arbetsmarknadspolitiken

Den hälsosamme ekonomisten

Ibland ser man inte skogen för alla träd. I Sverige har vi en tradition av att rikta olika arbetsmarknadsåtgärder mot specifika grupper. Vi har lönebidrag, nystartsjobb, instegsjobb och allt vad det heter. Sedan har vi jobbavdrag som kompletterar dessa åtgärder genom att sänka skatten på arbete och därmed sänka den reala minimilönen utan att … Läs mer!

Kommer mellancheferna att rädda mänskligheten?

Den hälsosamme ekonomisten

I dessa tider av robotisering tas det ofta för givet att det är de lågkvalificerade arbetarna som kommer att ersättas av robotar. Statistiken talar dock för något helt annat. De jobb som ser ut att försvinna tycks enligt OECD vara de som kräver medelhöga kvalifikationer. Det handlar kanske om den juniora konsulten på Boston Consulting Group som … Läs mer!

Vi bör försvara principerna om åsikts- och yttrandefrihet

Den hälsosamme ekonomisten

Bonniermediernas koordinerade kampanj mot Google och Youtube tar sig allt mer absurda uttryck. Nu skriver Expressen att det går att ladda ner propagandafilmer från tredje riket på Youtube . Jo, det gör det säkert. Det går också att låna Hitlers  Mein Kampf på flera svenska bibliotek. Och det finns en poäng med att det är möjligt att … Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism