Kapitalet makes an offer regeringen can't refuse

Wednesday 30 September, 2020

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Läser i Expressen att regeringskansliet haft tät kontakt med Preem om satsningar på förnybara drivmedel - vilket resulterat i kreditgarantier på 50 miljarder. Ungefär i samma veva beslutar Eon att satsa på effektutbyggnad sedan man fått åtta miljarder av Mikael Damberg - trots att Svenska Kraftnät skulle ha kunnat lösa problemet för 15-20 miljoner. 

Den konspiratoriskt lagde tror säkert att regeringen först betalade åtta miljarder till Eon för att hålla tyst om effektbristen och sedan femtio miljarder till Preem för att bolaget skulle dra tillbaka sin ansökan om att bygga ut raffinaderiet i Lysekil. Men bara om man är konspiratoriskt lagd.

Skulle det vara som illasinnade personer misstänker är det förvisso rätt smart. Pengarna står skattebetalarna för och båda satsningarna kan bokföras på kontot för åtgärder som visar att regeringen vill alla väl.

Ändå kan man inte komma ifrån att 8+50 miljarder är förfärligt mycket pengar. Det är nästan vad all svensk äldreomsorg kostar under ett år. Och den billigaste lösningen för samhället hade förstås varit att regeringen avstått från att bygga oheliga allianser. För nu vet alla att regeringen är öppen för att förhandla om det mesta - något som på sikt kan bli jättedyrt för skattebetalarna.

Aktörerna som vill ha betalt för att inte göra saker som skadar regeringen lär rada upp sig på Rosenbads trappa.