Regeringen höjer utgiftstaket med 52 miljarder

Wednesday 15 April, 2015

Det mest anmärkningvärda i regeringens vårbudget tycker jag är att regeringen höjer utgiftstaket med 33 miljarder kronor 2015, 41 miljarder 2016 och 52 miljarder 2017. Kan inte påminna mig att Socialdemokraterna lovade att höja utgifterna med 52 miljarder i valrörelsen, men jag kan ha fel. Summan är så stor att man skulle kunna tro att det beror på tekniska justeringar. Men si det gör det inte - sådana justeringar kommer senare aviserar Magdalena Andersson i vårbudgeten. Taket ska alltså höjas ytterligare.

En annan intressant aspekt är regeringens användning av statistik. Magdalena Andersson valde att presentera utvecklingen av BNP per capita utan att påpeka att den svaga utvecklingen av detta tal i huvudsak beror på demografiska faktorer, vilket jag påpekat i detta inlägg. Detta sätt att använda statistik är djuuuupt ohederligt, som Thomas Östros skulle ha sagt innan han blev bankman.

Nu blir det intressant att se hur oppositionen agerar. Kommer den att stoppa ändringsbudgeten, som man antytt? Eller vore det att även besegla decemberöverenskommelsens öde? Spännande blir det hur som helst.