Räkna själv ut vad Reepalus förslag innebär

Thursday 8 December, 2016

Svenskt Näringsliv (disclaimer: min arbetsgivare) har tagit fram en räknesnurra där man som egenföretagare - från uppgifter i årsbokslutet - kan ta reda på vad Illmar Reepalus vinstbegränsningsförslag skulle innebära. Vågar inte tänka på vad det skulle innebära för mitt eget företag. Så jag är glad att jag inte är i välfärdsbranschen, utan ägnar mig åt helt andra saker.

Emellertid ska jag ta fram årsbokslutet när jag kommer hem och se vilket resultatet blir. Funderar också på hur jag skulle ha hanterat en situation där jag riskerat att överskrida vinsttaket med 80 000 eller så. Det enda sättet att hantera läget torde ha varit att hitta något slags utgifter som kan minska resultatet. Möbler, lokaler, bilar, representation. Sådant som man egentligen inte har någon större nytta av i verksamheten, men som Skattemyndigheten ändå inte kan ha några synpunkter på.

Regeringen oroar sig för att pengar kommer att slösas bort om välfärdsföretagen tillåts ta ut vinst. Borde de inte snarare oroa sig för vad som kommer att slösas bort om företagen inte tillåts göra vinst?