Primärvårdsfokus och vårdförsäkringar

Tuesday 31 August, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Presenterade i dag tillsammans med Nils Karlson och Elias Collin rapporten "Primärvårdsfokus och vårdförsäkringar". Det är den andra rapporten inom ramen för sjukvårdsprojektet och fokus ligger på frågan om hur Australien låter privata vårdförsäkringar komplettera det offentliga utbudet.

Intressant nog är synen på privata försäkringar radikalt annorlunda än i Sverige. I Australien ses försäkringarna som något positivt och medborgarna uppmuntras ekonomiskt att skaffa sådana försäkringar.

Det är också intressant att Australien har ett tydligt primärvårdsfokus - hela 45 procent av de aktiva läkarna är allmänläkare. Både försäkringslösningar och en stark primärvård är faktorer som kan bidra till att hålla ihop vården kring patienten. Som jag noterar i videon kan man gå så långt som att se ett primärvårdsbaserat vårdsystem som ett slags försäkringssystem. Husläkaren ansvarar ju för att hålla ihop vårdprocessen och för att ta hand om ohälsa som inte kräver specialiserad vård.

Vårdförsäkringar täcker oftast mer än primärvård, men även dessa begränsas ofta till sjukvård som inte kräver inläggningar och högspecialiserade insatser. Var man drar gränsen för ansvaret är en politisk fråga, men av exemplet Australien framgår att det mycket väl går att integrera privata sjukvårdsförsäkringar i ett i grunden offentligt finansierat system - utan att detta riskerar leda till alltför stor ojämlikhet.

Andra länder - som Schweiz och Nederländerna - har valt att låta hela sjukvårdssystemet bygga på försäkringsmodeller. Så det finns olika sätt att lösa medborgarnas behov av vård, utan att man för den sakens skull lämnar medborgarna ensamma med hela det ekonomiska ansvaret för ohälsa och sjukdom.

Aida Hadzialic (S) och Acko Ankarberg Johansson (KD) kommenterade rapporten. Det vore kanske fel att säga att vi nådde full politisk enighet om vilken roll försäkringar bör ha i svensk sjukvård, men diskussionen var både nyanserad och kvalificerad.