Prag och coronaepidemin

Wednesday 21 October, 2020

För tillfället är Tjeckien den i särklass allvarligaste krishärden vad avser Covid-19. Det är lite oväntat, då landet varken har extrema storstäder eller extremt hög befolkningstäthet. Som längst går det att spåra uppgången till mitten av augusti, då antalet fall började stiga. Men det finns många länder som haft tillfälliga uppgångar, som sedan följts av stabiliseringar. Det var först i slutet av september som man borde ha anat oråd - då en trend som såg ut att stabiliseras helt plötsligt drog iväg uppåt i stället.

Så oerhört oväntat, när uppgången i Spanien i stället bröts. Vad som händer i Frankrike och Storbritannien återstår att se, men utvecklingen ser inte lika explosiv ut som i Tjeckien.

Det förefaller osannolikt att det är förändringar i den sociala distanseringen som driver utvecklingen. Ja, tjeckerna har med tiden börjar bete sig som innan pandemin. Men det är inte unikt för Tjeckien - så ser det ut i nästan alla europeiska länder.

Funderar på om det i stället skulle kunna vara det faktum att epidemin var väldigt mild i våras, i kombination med att september var en onormalt torr månad. Det regnade lite och den relativa luftfuktigheten låg runt 60 procent i stället för normala 75 procent. 

Har lagt in regndagarna i diagrammet ovan. Det är tydligt att trenden uppåt fick ett tydligt hack i slutet av september, och det råkar vara då det drog in riktiga skyfall över landet. Det verkar som om R ett tag låg under 1,0. Men därefter drar det iväg igen - lika snabbt som i september.

Nu är situationen allvarlig. Antalet fall är så många att sjukvården kommer att hamna under hårt tryck. Har jag räknat rätt kommer Tjeckien att få en situation som nog mest kan jämföras med den i New York i våras. Men frågan är om man har samma sjukvårdskapacitet?

Sannolikt kommer Tjeckien behöva hjälp av det betydligt större Tyskland för att hantera inflödet av patienter. Där lär kapaciteten finnas.