Postnords relation med Postnummerservice AB är problematisk

Den hälsosamme ekonomisten, Saturday 4 May, 2019
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Företaget Postnummerservice AB skriver brev till regeringen där företaget riktar kritik mot ett utredningsförslag om att postnummer ska göras fritt tillgängliga för allmänheten. Brevet finns på den här länken.

För den oinsatte kan det tyckas märkligt att ett privat företag ägnar resurser åt att förhindra att data som rimligen är offentliga verkligen blir offentliga. Kruxet är - denna information är märkligt nog inte fritt tillgänglig. Det finns till och med en Facebookgrupp med personer som är kritiska mot att man måste betala för att få veta vilken plats som ingår i vilket postnummerområde.

På Postnummerservice hemsida kan vi läsa följande:

"Användandet av våra produkter/tjänster som köps/laddas ner/levereras från Postnummerservice Norden AB får användas fritt i den egna organisationen eller för eget bruk, men inte vidareförsäljas, delas, inkluderas, bortskänkas eller överlåtas utan skriftligt tillstånd från Postnummerservice Norden AB."

Vad innebär detta? Att den som publicerar postnummer och tillhörande koordinater på Pirate Web kommer att dras inför rätta?

Ja, det är förstås svårt att veta. Det vi vet är att Postnummerservice AB har en årlig omsättning på 15 miljoner kronor och att det finns en lång rad liknande bolag som i praktiken säljer offentlig information som är nödvändig för att Sverige ska kunna fungera. I utredningen Till sista utposten (SOU 2016:54) konstateras:

"Postnord har skrivit till utredningen att operatörens kostnader för att tillhandahålla postnummersystemet för närvarande överstiger intäkterna. Utredningen kan dock konstatera att Postnummerservice hade en nettoomsättning på 10,5 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 5,4 miljoner kronor 2015. Vinsten vid tillhandahållandet av postnummertjänster verkar med andra ord tas om hand av ett privat bolag och inte av den förvaltande operatören."

Omsättningen har som konstaterats stigit till 15 miljoner kronor förra året och förhållandet mellan det privata bolaget och Postnord tycks närmast symbiotiskt - Postnummerservice AB har haft kontraktet på att tillhandahålla postnummer sedan 2005. Sveriges inställning avviker dessutom från den i våra grannländer. Norge, Danmark och Finland tolkar EU-rätten som att data som redan existerar bör tillhandahållas till marginalkostnaden, vilken för en datafil som ligger på nätet är nära noll.

Utredningen har ännu inte gett upphov till någon proposition. Men givet de relativt låga intäkter som Postnord anger att postnummerförsäljningen ger upphov till (en miljon) borde det vara självklart att låta staten betala denna miljon och sedan släppa alltihop fritt för alla.

Det som oroar mig är tanken om att denna lösning kanske förekommer på andra områden. Det är nämligen inte bra om statliga myndigheter börjar låsa in offentlig information och hota med rättsliga åtgärder för den som dristar sig till att släppa den fri.

Det finns förvisso organisationer som lobbar för att data ska släppas fria. En sådan är Geoforum. Och regeringen tycks anse att offentlig information bör vara offentlig. Men gäller detta även för postnummer och varför går det i så fall ännu inte att ladda ner en fil där olika postnummer mappas till koordinater? En gåta, då alla verkar överens om att data bör vara tillgängliga. Postnummerservice AB:s främsta argument är att om data skulle offentliggöras är risken större att den är felaktig. Så här skriver man:

"Med en fri tillgång på data är det möjligt att flera distribuerar information till slutkunder. En sådan spridning av ansvar kommer att ställa ökade krav på slutanvändares kunskap om ursprungskälla och hantering, och det finns en uppenbar risk att mer icke aktuell, och icke korrekt information kommer att finnas tillgänglig och användas, vilket istället leder till ökade kostnader för användare och samhälle."

Hm, problemet är väl att alternativet till att Postnord släpper sina data är att företag använder ännu äldre data eller förlitar sig på Google, som förvisso också kan härleda postnummer till adresser via sitt Geocoding API. Så något är det som klämmer. Jag tror det är de där 15 miljonerna.

Moderaterna är Sverigedemokraternas murbräcka

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Det verkar som om regeringen tvingas backa om reformen av Arbetsförmedlingen . Det som är mest intressant med detta är att V, M och KD hittat möjligheter till samarbete, trots stora ideologiska skillnader. Men det är inte Vänsterpartiet som har fått sträcka sig för att möta högern, det är högern som tvingats motarbeta valfrihet i välfärden för att kunna tillmötesgå V. Jag använder begreppet "högern" lite ironiskt här. I Socialdemokraternas nidbild av oppositionen är högern antingen …

Läs mer!

Bromma ligger bättre till

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Fast kanske inte för mig som bor på Liljeholmskajen och har flygbussarna i princip utanför dörren. Lokalbussen tar ungefär lika lång tid till Bromma som flygbussen till Arlanda . Transportföretagen har föreslagit att Bromma ska bli en elflygplats . Det är en intressant tanke, men jag undrar om vi inte kommer ha avsevärt fler flygplatser i framtiden. Om vi nu ens kommer att kalla dem "flygplatser", kanske snarare certifierade landningsplatser. Hoppas det blir en på Liljeholmskajen, …

Läs mer!

Pusher - serverbaserad realtidskommunikation

Den hälsosamme ekonomisten

Tänk dig att du har ett datorprogram med fler inloggade användare som behöver kommunicera med varandra i realtid. Exempelvis kan en användare behöva ringa en annan användare, som i WhatsApp . Det vanliga svaret är att man anlitar ett Javascriptramverk som Angular eller React för att lösa problemet och kanske en realtidsdatabas som Firebase . … Läs mer!

Arbetsförmedlingen prövar maskininlärning

Den hälsosamme ekonomisten

Ägnade dagen åt Ineras konferens om AI. Tror alla som var där kan hålla med om att den största överraskningen kom i  Filippa Jennersjös föredrag om hur Arbetsförmedlingen arbetar med machine-learning. Med tanke på att jag kan grunderna i programmering och lite om AI tror jag att jag kan bedöma innehållet och huruvida någon pratar konsultbulls… Läs mer!

Mänsklighetens tilltro till statistik

Den hälsosamme ekonomisten

Tar del av rapporterna om resultaten i den nya Pisaundersökningen och fascineras lite över människors tilltro till statistik och undersökningar. I flera år har vi fått höra om hur mycket bättre den finska skolan är jämfört med den svenska. Men så - helt plötsligt - uppnår svenska elever nästan lika bra resultat som de finska. Att ingen då … Läs mer!

Mellanstadiefotboll i politiken

Den hälsosamme ekonomisten

Statistiska centralbyråns väljarundersökning visar att partier som försöker lyfta andra partiers hjärtefrågor inte enbart bidrar till att lyfta dessa partier i opinionen, utan också riskerar att förlora väletablerade egna hjärtefrågor. Moderaterna har till exempel genom att lyfta Sverigedemokraternas frågor både lyckats stärka SD i opinionen … Läs mer!

I Kina får man inte tappa ansiktet

Den hälsosamme ekonomisten

Kina kräver nu att nya mobilabonnemang kopplas till biometriska data om en persons utseende . Det är en något skarpare lagstiftning än det förbud mot kontantkort som införs i Sverige .  Det är förmodligen en tidsfråga innan samma krav även ställs här. Med mindre än att man tappar ansiktet går det inte att fuska med sitt utseende. Och ansik… Läs mer!

Konjunktur slår migration

Den hälsosamme ekonomisten

Tar del av de senaste siffrorna över bidragsberoendet i Sverige och kan konstatera att migrationen inte tycks ha påverkat bidragsberoendet alls. Utbetalningen av etableringsersättning toppade i maj 2017 och har sedan dess minskat. Beroendet av ekonomiskt bistånd har minskat sedan 2015 - inte ökat, vilket man kan tro av medierapporteringen. Det … Läs mer!

Sverige är mycket rikare än vi tror

Den hälsosamme ekonomisten

John Maynard Keynes sade en gång: “Practical men who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slaves of some defunct economist." Det är ett av ekonomens klassiska citat. Konstaterandet är inte mindre sant i dag. Tankespökena lever och paradigmen består - trots att verkligheten ständigt … Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism