Plastpåseskatten avskaffas

Sunday 27 June, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Mycket i svensk politik handlar om vem som tar vem. Men vad vet vi egentligen om vilka politiska skillnader som ett regeringsbyte skulle medföra?

Det enda som är helt säkert är att Miljöpartiet inte kommer att ingå i regeringsunderlaget om det blir en M-Kd-regering med stöd av Sd. Så vi kan dra ifrån de förslag som enbart Miljöpartiet vill genomföra.

Annars vet vi anmärkningsvärt lite om vilka praktiska skillnader som bytet medför. Eftersom Centerpartiet är ekonomiskt liberalt kan ekonomiskt liberala förslag förekomma oavsett regering. Eller utebli.

Är det så illa att det enda vi vet är att plastpåseskatten sannolikt avskaffas med en ny regering? Eller kan vi inte ens vara säkra på det?