Partier och medier snart helt förstatligade

Den hälsosamme ekonomisten, Wednesday 11 September, 2019
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Läser att de politiska partierna blir allt mer beroende av statligt stöd. Implikationen blir att partierna endast får ses som deltagare i offentliga tävlingar där priset beror på hur många väljare de lyckas attrahera. Problemet är att man i nästa tävling dopar vinnarna i den första tävlingen så att de med större sannolikhet ska vinna igen. Hur smart är egentligen det?

Alternativet är att låta särintressen finansiera partierna, och att partierna efter valet fattar beslut som innebär att särintressena får en god avkastning på sina investeringar.

Känns inte som om någon av dessa lösningar är helt klockrena. Ännu mer problematiskt blir det när man betänker att medierna gått samma väg - statsradion och statstelevisionen är förstås redan statliga, men nu när annonsintäkterna viker blir staten - via presstödet - en allt viktigare finansiär även av privata mediekanaler. 

Både politiken och medierna styrs på sätt och vis av algoritmer som vi i förväg ställer upp för att ge rättvisa och demokratiska villkor för politik och medier. Men eftersom algoritmen bestäms av dem som sitter på makten i dag finns en risk att man konstruerar den så att makten konserveras.

Detta behöver inte vara fel. Snabba skiften kan leda till institutionell instabilitet och det kan finnas en poäng med att politiker och medier får utrymme att agera ickepopulistiskt under kortare perioder. På sikt måste de anpassa sig, politikerna måste anpassa sig till folkets värderingar och åsikter och medierna bör för sin egen skull inte avvika alltför mycket från huvudfåran.

Vi har en förenklad bild av demokratin som bygger på att rationella väljare går till valurnorna en gång vart fjärde år och lägger sin röst på ett parti som representerar något visst åsiktskonglomerat. Men demokratin är så mycket mer - ett stort ekosystem där väljarna betalar för att låta sig påverkas av medier och partier. Systemet blir betydligt mer trögrörligt än en direktdemokratisk modell, då åsikterna och värderingarna förändras långsamt. Förmodligen blir besluten också mer konsekventa - eftersom dessa stora och tröga institutioner i efterhand tvingas bära ansvaret för sina beslut.

Ändå har algoritmerna betydelse. Hur gör man när teknisk utveckling gör vissa företeelser obsoleta (läs: dagstidningar)? Hur gör vi om algoritmerna leder till polarisering och konflikter - ändrar vi då algoritmerna så att de befrämjar enighet? Och hur kommer vi i så fall överens om att göra det?

Personligen tycker jag det är en förlust att partierna förlorat sin folkliga förankring. Den polycentriska modellen för samhällsorganisation har sina fördelar och risken är att värderingarna får stå tillbaka till förmån för värdegrunder. Skillnaden - om jag behöver förklara - är att den första är på riktigt, medan den andra är en marknadsföringsgimmick.

Ändå tror jag inte att partiernas och mediernas beroende av staten behöver leda till en totalitär stat. Så länge algoritmerna är rättvisa och neutrala kommer bästa partiet eller mediumet på sikt att vinna. Det vi riskerar att förlora är engagemanget och den folkliga förankringen och vi riskerar därmed att få ett mer cyniskt samhälle - där det har större betydelse vad man säger sig stå för än vad man verkligen står för.

Den stora gåtan med Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Allt eftersom Covid-19 sprider sig över världen blir underlaget för att göra prognoser bättre. Samtidigt tycks statistiken bli allt mer obegriplig. Den största gåtan tycker jag är den långsamma, men ändå exponentiella, spridningen i länder som  Indien och Sydafrika . Ser vi till parametrarna som beräknats så långt tycks det som om intervallet från det att en individ smittar en annan är kort - ungefär fem dagar. Det talar för att viruset antingen kommer att sprida sig fort - eller inte …

Läs mer!

Räddningspaketet för euron har inget med Covid-19 att göra

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

EU diskuterar som bäst ett förslag om att föra över gemensamma resurser till de länder i unionen som har svagast ekonomi. Officiellt sägs att det handlar om ett räddningspaket för de länder som drabbats hårdast av virusepidemin. Men då är det en aning märkligt att det land som drabbats hårdast - för övrigt det land som har den största befolkningstätheten - enligt planen ska vara nettobidragsgivare . Sanningen är förstås att det inte handlar om Covid-19 alls, utan om euron. Om EU inte …

Läs mer!

Jönköping och Västra Götaland hårdast drabbade av Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten

I hela världen har myndigheterna allt mer övergått till att bekämpa Covid-19 på regional basis. Även Sverige publicerar nu statistik på kommunnivå och USA redovisar ofta på postnummernivå.  Det är en följd av att viruset betraktas som en klustersmitta - en farsot som sprids i nätverk av bekanta och familjer.  Det finns förstås … Läs mer!

Infrastruktur och plattformar

Den hälsosamme ekonomisten

Vad är infrastruktur och vad är plattformar? Diskussionen om demokratin är förvirrad. Är Sveriges Television infrastruktur eller en aktör bland många? Är Facebook infrastruktur, eller bara ett privat företag? Är Internet som sådant infrastruktur, eller bara en samling fibrer som ägs av privata företag? Det är inte helt självklart var … Läs mer!

Indien och Covid-19

Den hälsosamme ekonomisten

En av de stora gåtorna när det gäller Covid-19 är den snabba spridningen i exempelvis Italien och New York och den mycket långsamma spridningen i länder som Indonesien och Indien . Ändå tycks viruset faktiskt sprida sig exponentiellt i Indien . Den första juni var antalet döda sett över en sjudagarsperiod 200 personer. En månad … Läs mer!

Miljöpartiets utträde löser många problem

Den hälsosamme ekonomisten

Ska erkänna att det finns delar av Miljöpartiets politik som jag uppskattar. Principen om att sätta cyklar först i städerna är kanon om man som jag har en elcykel. Annars har det mest uppstått problem. Flera punktskatter som partiet drivit igenom har sannolikt negativ inverkan på både miljön och ekonomin. Åtgärderna för att minska koldioxid… Läs mer!

Apartheid återinförs via identitetspolitiken

Den hälsosamme ekonomisten

Apartheidsystemet i Sydafrika delade in människor efter ras. Nu är detta historia, men det håller på att återuppstå - denna gång är det minoriteterna själva som vill skydda sin särart genom att förbjuda kulturell appropriering. Var det något som nämnde ordet "rasblandning"? Läser att TV-serien Simpsons slutar låta vita skådespelare göra … Läs mer!

Masker diskuteras för att stoppa smittan i USA

Den hälsosamme ekonomisten

Läser att masker lyfts fram som den snabbaste och kanske enda genomförbara metoden för att stoppa spridningen av Covid-19 i USA . I den mån myndigheterna kan göra något är det att införa maskkrav i vissa serviceyrken och i kollektivtrafiken. De stora socioekonomiska skilllnaderna i risken att bli smittad kan antagligen kopplas till skillnader i … Läs mer!

Social distansering fungerar

Den hälsosamme ekonomisten

Svårt att tolka den snabba ökningen av Covid-19 i USA på något annat sätt än att spridningen faktiskt dämpades under den tid som delstaterna vidtog omfattande åtgärder för att begränsa spridningen. Viruset har med andra ord potential att sprida sig även utanför de mest tätbefolkade delarna av USA - men det krävs att delstaterna släpper restrikti… Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism