politik

På jakt efter utanförskapet

Bild: 2017-03/p6300054.jpg

Vi är väl några som följer den amerikanske journalisten Tim Pools jakt på det svenska utanförskapet. Särskilt mycket sociala problem lyckas han inte finna, men han sätter ändå fingret mitt i ögat på det svenska samhället. Den senaste tweeten är väldigt talande:

"Hur kommer det sig att så många tycker att det är journalistens fel om en journalist blir attackerad eller hotad?"

Ja, hur hamnade vi här? När blev det OK att hata poliser? Varför tar människor automatiskt ställning emot den eller dem som har till uppgift att stävja ett ordningsproblem och för ordningsstörarna?

Det har gått så långt att den svenska polisen accepterar sin roll som buse. När journalister blir hotade talar polisen vänligt - men bestämt - om för journalisterna om att de nog bör gå. Och om de inte gör det tar polisen i alla fall inte något ansvar för vad som eventuellt skulle kunna hända med journalisterna. Det är inte deras jobb att hindra brott - de är där för att "... föra dialog".

Det finns till och med något som heter dialogpolis. Får lust att uttrycka mig drastiskt: "Gärna dialog, men först ett rejält kok stryk."

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Den 15 mars slutar Dropbox att fungera - Det krävs två procent - inte förstärkt marknadsföring »