Ökade fraktkostnader leder till inflation

Sunday 31 January, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Pandemin har orsakar obalanser i handelsflödena i världen. Ett stort problem är att containrar befinner sig på fel plats och inte i brådrasket kan flyttas. Eftersom fraktpriserna i många fall mer än sexdubblats har importörer valt att avstå från att importera. Med de högre fraktkostnaderna är importen helt enkelt inte lönsam.

Det kommer inte att stanna där. Om utebliven import leder till varubrist kommer priserna att stiga. En negativ utbudschock ger enligt ekonomisk teori inflation.

Detta är intressant nog en fördröjd effekt av att många fabriker stängde förra våren. Efterfrågan har hållits uppe med hjälp av ekonomiska stimulanser, men utan tillräckligt utbud kan efterfrågan bara skapa inflation.

Den bristande fraktkapaciteten är antagligen ett övergående problem. Småningom kommer containrarna att hamna där de ska vara och allt återställs. Men frågan är hur lång tid det tar och vad som hinner hända innan läget normaliseras?