OECD utvärderar Sveriges virusbekämpning

Thursday 19 November, 2020

OECD släppte i dag sin årliga rapport Health at a Glance. Det går förstås inte att skriva om hälsoläget i OECD utan att nämna Covid-19. Och OECD ägnar ett kapitel i skriften åt att utvärdera de olika ländernas virusbekämpningsstrategier. Man skriver inte rakt ut att Sverige misslyckats, men mellan raderna kan vi utläsa att det nog inte gått alldeles lysande.

Norge, Finland och Sydkorea pekas ut som länder som lyckats väl. Sverige hamnar etta i två avseenden - dels hade vi den mildaste åtgärdsprofilen, dels tog det längst tid för åtgärderna att få effekt. OECD noterar specifikt att det tog väldigt långt tid för Sverige att få ner antalet sjukhusinläggningar när toppen väl nåtts. Som jag noterat tidigare är det just detta som gjort att vi fått så många fler döda än man borde förvänta sig i ett glesbefolkat land med god folkhälsa.

"Along with the Rt, another indicator that reflects the impact of containment and mitigation strategies is the number of daily ICU admissions for patients suffering from critical forms of COVID‑19. This indicator is useful to analyse the dynamic of the epidemic, since admission criteria to ICUs are similar across European countries, and changes in the propagation of the virus may quickly be reflected in the number of admissions in these wards.

Figure 1.11 reports the evolution in the weekly number of new ICU admissions after the peak in the number of new admissions for selected countries. In France, Ireland and the Netherlands (which have enforced similar containment and mitigation strategies), the number of weekly admissions decreased sharply while for Sweden, which relied on a different strategy for containment and mitigation, this reduction was much less marked."

OECD noterar också att åtgärderna som genomfördes fått effekt:

"Overall, it appears that the containment and mitigation strategies enforced by countries during the first wave of the pandemic achieved their intended effects of reducing people’s interactions (measured using mobility data as a proxy), thereby contributing to limiting the spread of the virus."

Framför allt är det länder som agerat tidigt som lyckats väl med att begränsa spridningen och antalet dödsfall:

"Preliminary findings suggest that early targeted interventions are more likely to pay off, but this needs to be further studied via more complex statistical models."

Som vi vet agerade Sverige vare sig särskilt kraftfullt eller snabbt. Vilket förstås förklarar att vi befinner oss bland de länder i världen som har flest dödsfall per miljon invånare.