politik

Obama var ingen lyckad strateg, men Trump blir värre

Bild: 2017-02/imgp2521.jpg

Barack Obamas period vid makten är ett säkerhetspolitiskt misslyckande. Jag tror dock att Donald Trumps tid kan bli ett ännu större säkerhetspolitiskt misslyckande.

USA har sedan elfte september bildat allians med de länder varifrån terroristerna och deras ideologi vuxit sig stark. Säkert har landet fått viktig information om terrorgrupper som al-Qaida och ISIS. Samtidigt är det ett faktum att terrorn har växt fram i dessa sunnidominerade länder. Iran har å andra sidan understött terrorism på olika sätt och försökt utveckla kärnvapen.

Obama har under senare tid försökt närma sig Iran och samtidigt behålla en god relation med Saudiarabien. Detta är en balansgång, som i allt väsentligt fallit väl ut. Visst förekommer det infiltration i Jemen och konflikten i detta land är ett krig genom ombud mellan Iran och Saudiarabien. Kanske är stödet en del i en uppgörelse, där USA hjälper till att bekämpa den shiamilis som växer sig starkare när även al-Qaida bekämpas av USA.

USA deltog nyligen i en kommandoräd mot terrororganisationen som fick en mycket olycklig utgång - med många civila dödsoffer. Engagemanget i Jemen verkar för USA utvecklas lika illa som engagemanget i Irak. Att Iran stödjer shiamilisen i Jemen kan därför ställa till det för USA. Jemen kan utvecklas till ett hot mot Saudiarabien.

Men kommer andra NATO-länder att ställa sig bakom hårdare sanktioner mot Iran på grund av situationen i Jemen? Jag tror inte det. Skulle tro att EU och andra NATO-länder ser det som ett problem som Trump får lösa på egen hand. Snarare kan dom komma att stärka relationen med Iran - det är ju EU som förlorar mest på att inte handla med landet.

Stefan Löfvens besök i Iran är ett sätt att signalera att USA får klara sig på egen hand. Förstör man relationerna med EU på det handelspolitiska området kommer det att få konsekvenser på det säkerhetspolitiska området. Och så här tror jag det kommer att fortsätta. Räkna med att även Tyskland nu fördjupar sina relationer med Iran.

Iran, å sin sida, kommer säkert att hålla sig till ingångna överenskommelser om kärnvapen och annat. EU ser därför inget skäl att vidta åtgärder mot Iran. Vad som eventuellt sker i Jemen ser man mellan fingrarna med - det får väl Trump ta hand om med sina drönare. För varje dag blir situationen för Trump därför besvärligare. Maktbasen i Mellanöstern urholkas, samtidigt som presidenten bränner broarna till de aktörer som kan hjälpa USA.

Barack Obama har förvisso misslyckats med sin säkerhetspolitik. Men Donald Trump har riggat spelplanen för ett mycket större misslyckande - något som kan få säkerhetspolitiska konsekvenser långt utanför Mellanöstern.

comments powered by Disqus


submit to reddit

« VR är en revolution för personer med funktionshinder - Begår muslimer fler brott än andra grupper? »