politik

Nedlagda myndigheter sedan 2008

Bild: 2017-05/dsc02275.jpg

Tänkte komplettera det föregående blogginlägget med listan på de myndigheter som lagts ned sedan 2008. Det är faktiskt ganska många. Mellan 2008 och 2016 har antalet myndigheter minskat från 428 till 337, alltså med 91 stycken. Vissa har säkert återuppstått på olika sätt, så det här är en bruttolista.

Orsaken till att vi alls vet om vilka myndigheter som finns är att vi har en myndighet som getts i uppdrag att hålla reda på vilka myndigheter vi har - nämligen Statistiska centralbyrån. All statistik finns i myndighetsregistret som man hittar på den här adressen.

Nedlagda år 2008

202100-5406 Myndigheten för skolutveckling
202100-5307 Nationellt centrum för flexibelt lärande
202100-5265 Specialpedagogiska institutet
202100-5166 Specialskolemyndigheten
202100-5505 Järnvägsstyrelsen 
202100-5349 Krisberedskapsmyndigheten
202100-3914 Statens räddningsverk
202100-1165 Svenskt biografiskt lexikon
202200-1529 Bergsstaten
202100-5919 Jämställdhetsnämnden
202100-5158 Nämnden mot diskriminering
202100-0498 Styrelsen för psykologiskt försvar
202100-5596 Verket för förvaltningsutveckling
202100-0571 Statens strålskyddsinstitut
202100-5083 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
202100-3948 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
202100-2544 Statens kärnkraftsinspektion
202100-3492 Statens ljud- och bildarkiv
202100-3617 Jämställdhetsombudsmannen
202100-5117 Livsmedelsekonomiska institutet
202100-5547 Luftfartsstyrelsen
202100-4672 Handikappombudsmannen

Nedlagda år 2009

202100-3179 Högskolan i Kalmar
202100-5034 Premiepensionsmyndigheten
202100-3922 Statens personadressregisternämnd
202100-3187 Växjö universitet
202100-6131 Signalspaningsnämnden
202100-5299 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
202100-4128 Glesbygdsverket
202100-5190 Institutet för tillväxtpolitiska studier
202100-4219 Verket för näringslivsutveckling
202100-2742 Karlskoga tingsrätt

Nedlagda år 2010

202100-5935 Taltidningsnämnden
202100-3005 Lärarhögskolan i Stockholm
202100-4300 Småhusskadenämnden
202100-2742 Mölndals tingsrätt
202100-2742 Förvaltningsrätten i Jönköping - arbetsställe Mar
202100-2742 Förvaltningsrätten I Falun- arbetsort Gävle
202100-2742 Förvaltningsrätten I Örebro LÄN
202100-2742 Förvaltningsrätten I Linköping- ARBETSORT NYKÖPI
202100-2742 Förvaltningsrätten I Skåne län och Kristianstad
202100-4847 Statens institut för kommunikationsanalys
202100-0639 Vägverket
202100-4003 Banverket
202100-2742 Förvaltningsrätten i Jämtlands län
202100-2742 Förvaltningsrätten i Vänersborg
202100-2742 Länsrätten i Gotlands län
202100-2742 Länsrätten i Hallands län
202100-2742 Länsrätten i Kkalmar län
202100-2742 Länsrätten i Blekinge län

Nedlagda år 2011

202100-6446 Avvecklingsmyndigheten för Fiskeriverket
202100-1843 Fiskeriverket
202100-5844 Statens utlandslönenämnd
202100-1041 Statens biografbyrå
202100-1249 Teaterhögskolan i Stockholm
202100-5059 Rikstrafiken
202100-1306 Dramatiska institutet

Nedlagda år 2012

202100-4862 Myndigheten för utländska investeringar
202100-4797 Högskoleverket
202100-6115 Kompetensrådet för utveckling i staten
202100-0787 Statens järnvägar
202100-4276 Statens bostadskreditnämnd
202100-2742 Rättshjälpsnämnden
202100-2742 Rättshjälpsmyndigheten

Nedlagda år 2013

202100-1298 Dans- och cirkushögskolan
202100-2965 Operahögskolan i Stockholm
202100-4532 Smittskyddsinstitutet
202100-4383 Statens folkhälsoinstitut
202100-6388 Stockholms dramatiska högskola
202100-4987 Högskolan på Gotland
202100-5992 Kriminalvårdsnämnden
202100-5604 Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete
202100-4854 Internationella programkontoret för utbildning
202100-4367 Verket för högskoleservice

Nedlagda år 2014

År 2014 lades det faktiskt inte ned några myndigheter.

Nedlagda år 2015

202100-6339 Försvarsexportmyndigheten
202100-4029 Statens VA-nämnd
202100-3294 Presstödsnämnden

Nedlagda år 2016

202100-3971 Patientbesvärsrätten
202100-2015 Marknadsdomstolen
202100-6503 Ersättningsnämnden
202100-4664 Postverkets avvecklingsorganisation

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Energimyndigheten kräver: 20 grader på dagen och 18 på natten - Donald Trump har all rätt att sparka Comey »