politik

Nättidskriften Smedjan återuppstår

Bild: 2017-03/dsc00508.jpg

Glädjande nyheter - nättidskriften Smedjan återuppstår. I det första numret finns artiklar om Landskrona, Donald Trump och vapendirektivet. När Smedjan lades ner förra gången - 2005 - fanns det fortfarande läsvärda dagstidningar som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Jo, dom finns alltjämt kvar i någon form - men jag tror den vinstdrivande journalistiken är på väg ut. Förtroendet för den så kallat opartiska journalistiken har likaså sedan dess minskat påtagligt.

Därför kommer Smedjan att fylla ett begynnande tomrum. Ingen torde tvivla på att Timbro har en agenda - att främja en fri ekonomi och demokratiska värderingar. Samtidigt tror jag att läsarna själva - genom att läsa såväl Timbros tidskrift som andra tidskrifter av intresseorganisationer - kan bilda sig en ganska god uppfattning om hur saker och ting verkligen förhåller sig.

Det här är nytt - att uppgiften att göra en balanserad analys av världen läggs på den enskilde läsaren. Timbros uppgift är inte - och har aldrig varit - att presentera ett vänsterperspektiv. Men man har ändå ett egenintresse att presentera sanna uppgifter. Det har aldrig varit så lätt att ifrågasätta medier som i dagens värld - vem som helst med ett facebook- eller twitterkonto kan korrigera faktafel.

Smedjan - och tidningens motsvarigheter på vänsterkanten - är det nya medielandskapet. Sanning och relevans, men utan garanti för ett neutralt urval. Uppgiften att balansera nyhetsflödet läggs på läsaren själv. Vissa kommer att vara mogna denna uppgift, andra kommer inte att vara det.

Den nya marknaden för information är ännu omogen, men jag räknar med att vi inom några år har en rimligt stor flora av tidningar som i grunden är finansierade av stiftelser liknande Timbro. Vi kommer att ha vänstertidskrifter, högertidskrifter och mellantidskrifter. Vi kommer också att ha en skattefinansierad public service som tagit över stora delar av den vinstdrivande journalistikens roll.

Vi kan tycka vad vi vill om att de traditionella tidningarna försvinner, men de gör det på grund av att de ekonomiska lagarna inte längre lämnar utrymme för vinstdrivande publikationer på nätet.

comments powered by Disqus


submit to reddit

« Ärlighet varar längst - Moderaterna kollapsar i opinionen »