När tar den nya varianten över?

Tuesday 5 January, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Noterar att den nya virusvarianten har fått en ganska stor spridning i Danmark. Enligt en mätning utgör det smittsammare viruset 2,5 procent av alla fall. Vilken nivå Sverige ligger på är svårt att avgöra. Men givet att varianten har ett R på 1,4 - som det sägs - kan vi räkna på några hypotetiska scenarier.

För det första har vi Danmark. Med ett R på 1,4 kan vi räkna med att antalet fall fördubblas på tio dagar eftersom serial interval för Covid-19 är 4,8 dagar. Om det nya viruset utgör 2,5 procent kan vi räkna ut hur lång tid det tar innan det dominerar vid dagens smittonivåer.

Vi får då serien:

5 januari: 2,5%, 15 januari 5%, 25 januari 10%, 4 februari 20%, 14 februari 40%, 24 februari 80%.

I slutet av februari kan vi då räkna med att den nya varianten dominerar i Danmark, givet att den gamla varianten har ett R på 1,0.

Antar vi att Sverige har 0,1 procent virus av den nya varianten får vi serien:

5 januari: 0,1%, 15 januari 0,2%, 25 januari 0,4%, 4 februari 0,8%, 14 februari 1,6%, 24 februari 3,2%, 8 mars 6,4%, 18 mars 12,8%, 28 mars 25,6%, 7 april 51,2%, 17 april 102,4%.

I mitten på april dominerar alltså den nya varianten även i Sverige, även om den i dag utgör en mycket liten del av alla fall.

I beräkningarna har jag inte tagit hänsyn till förvärvad immunitet och vädret. Detta är båda faktorer som förväntas reducera R-värdet. Det är därmed inte omöjligt att spridningen upphör helt innan den nya varianten hinner bli dominerande. Det är mer sannolikt att detta händer i Sverige, som kommer att ha haft väsentligt många fler smittade än Danmark när den nya varianten förväntas ta över. Ligger R i Sverige mellan 0,8 och 1,0 i hela januari och februari kommer nämligen en ganska stor del av befolkningen att ha haft viruset i april.

Det är också möjligt att det blir en dubbel topp - där en pågående nedgång bryts därför att det nya viruset tar över. Men allt detta är mest räkneexempel då parametrarna är ytterst osäkra. Vi bör dock inte utesluta att en betydande del av befolkningen kommer att ha hunnit bli smittad innan vaccinet slutligen sätter stopp för epidemin.