Myten om centralisering

Wednesday 21 April, 2021

Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Den fjärde maj presenterar jag och Nils Karlson den första av en rad rapporter om framtidens sjukvård. Tanken med den första rapporten "Myten om centralisering" är att sätta analysramarna för projektet. Vi vill peka på värdet av institutionell konkurrens och mångfald. Rapporten är därför både deskriptiv och normativ - vi har en idé om hur ett bra sjukvårdssystem kan växa fram.

En teaser från rapporten:

"Är ökad central styrning, förstatligande och mer offentliga resurser svaret på vårdens och omsorgens problem? Eller kan ett polycentriskt vård- och omsorgssystem, med en mängd olika beslutsenheter och nivåer, var och en med betydande autonomi, och där patienterna eller välfärdsanvändarna har betydande valfrihet, tänkas fungera bättre?

Syftet med denna rapport är att analysera sjukvården utifrån ett sådant polycentriskt perspektiv, i jämförelse med ett monocentriskt, mer centraliserat, samt att skissera ett antal reformer som skulle kunna utveckla svensk vård och omsorg. Vår hypotes är att vård- och omsorgssystem som utmärks av en mångfald av finansiärer och utförare, med stora inslag av valfrihet och spritt ansvar, klarar vårduppdraget lika bra eller bättre än mer centraliserade och helt skattefinansierade system."

Det går att registrera sig för seminariet som äger rum över Zoom via denna länk.