Miljöpartister orkar inte leva i naturen

Den hälsosamme ekonomisten, Sunday 5 May, 2019
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

En sak som slagit mig är att ju närmare naturen människor lever, desto lägre sannolikhet att de är miljöpartister. Ytterst få miljöpartister har valt att bo i ett ensligt beläget torp. I politiken och retoriken bejakar man alltså miljön, men ändå väljer man storstadens betong och höghusen kring Telefonplan.

Även i vissa sakfrågor kan vi spåra distinkta skillnader mellan miljöpartister och andra. I glesbygd är inställningen till varg helt annorlunda än i storstäderna. I glesbygden ser man vargen som ett rovdjur bland andra och inte som speciellt exotisk. Det bör noteras att många glesbygdsbor hellre jagar med hund och äger får än har varg i närheten. I stor utsträckning är detta ömsesidigt uteslutande aktiviteter.

Synen på djuren är bland storstadsmiljövännerna i det närmaste antropomorfistisk - naturen är ett slags fablernas värld där djuren verkligen är som människor. 

Och jag tillhör inte dom som hånar det synsättet, även om det är en viss skillnad mellan en grodas känsloliv och en människas. Djur har i grunden samma känslor som människor - de kan känna rädsla, begär eller hunger och allt talar för att deras känslor är lika verkliga som våra.

Men naturen är också en otäck plats, där älgar äts av björnar och vargar medan de fortfarande lever. I naturen finns ingen sjukpenning och ingen offentligt finansierad sjukvård. Det är varje djurs eget ansvar att överleva. Naturen är väldigt långt från den bild som storstadsbor ofta har av den.

I naturen kommer djur alltid att döda varandra på de mest brutala sätt. Vi kommer aldrig att få en välfärdsnatur av samma typ som det välfärdssamhälle som vi alla lever i. Så vi står inför valet att antingen avskaffa naturen helt eller acceptera att djur dör under de mest fasansfulla omständigheter.

Därför ter sig en del miljöaktivistiska insatser, som att saboterara kosläpp eller minkfarmar, som oerhört märkliga. Det är som om miljöaktivisterna vill dra en tydlig skiljelinje mellan människor och djur på ett sätt som naturmänniskor inte gör. Att skjuta en björn som utgör ett hot för människor blir med det synsättet ett brott - enbart därför att det är en människa som gör det. Men när björnen dödar en älg under väldigt brutala former är detta fullt acceptabelt.

För även om den stora skillnaden mellan djur och människor är att människor är ett moraliskt subjekt måste man människan ändå väga olika djurs lidande mot varandra. Att tillåta rovdjur att döda älgar är acceptabelt - trots att vi enkelt kan stoppa detta genom att utrota rovdjuren. Har vi då inte själva ett ansvar för att älgarna dör under dessa fasansfulla omständigheter?

Det hela kompliceras ytterligare av att älgen, som i ett scenario blir uppäten av en varg, i det alternativa scenariot långsamt svälter ihjäl till följd av svaghet och ålderdom. Hur humant är att det att åse något sådant utan att ingripa?

Människan har varit en del av naturen under årmiljoner. Under denna tid har vi utvecklat vår kognitiva kapacitet och börjat reflektera över rätt och fel på ett sätt som djuren inte gör. Vi har skaffat husdjur och börjat behandla dem som - i allt väsentligt - familjemedlemmar. Men vi äter alltjämt kött och drar en tydlig gräns mellan marsvinen och grisarna som blir julskinka, helt oaktat att grisarna antagligen har ett avsevärt rikare känsloliv än marsvinen. Den som torterar och dödar ett marsvin och lägger ut detta på Facebook hamnar med stor säkerhet på förstasidan i Expressen och blir kanske till och med inlåst och betraktad som ett hot mot samhället. Men att äta julskinka är inte detsamma som anstiftan till mord.

Människans moral är inte logisk. Det handlar om våra känslor inför andra varelser och medmänniskor - ett slags inlärd och medfödd empati som lätt kan utsträckas till ickemänniskor. Den som försöker göra empatin logiskt sammanhållen har dock missat något. Precis som värdenihilisten lever i enlighet med normer som hen egentligen ifrågasätter tvingas den som vill inordna världen i logiska mönster att både bryta mot sina moraliska (logiska) principer och agera på ett sätt som känns intuitivt fel.

Miljövännerna i storstaden kan tänka bort alla de dagliga intressekonflikter som möter en naturnära person. Medan bonden måste slakta griseknoen kan storstadsbon kosta på sig att - likt värdenihilisten - bygga en konsistent värld där människans känslor följer logiska mönster.

Det är bara det att denna värld inte existerar. Och miljövännen i storstaden väljer måhända bort naturen av just detta skäl. Som fårfarmare i glesbygd eller som ägare till en jakthund som rivs av vargar tvingas man överge den bild av naturen som man investerat så mycket emotionellt kapital i. Bättre då att skippa naturen till förmån för betongen och fortsätta leva i den fiktion som Fablernas värld faktiskt är.

Österrikarna hade rätt - penningpolitiken är inte neutral

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Lawrence Summers , tidigare finansminister och numera professor vid Harvard , säger det som de flesta ekonomer hittills vägrat erkänna - penningpolitiken är inte neutral. Det här är en position som den österrikiska skolan haft alltsedan Ludwig von Mises skrev sitt magnum opus Human Action: A Treatise on Economics . Somliga hävdar att den österrikiska konjunkturcykelteorin bättre beskriver vissa makroekonomiska skeenden än mainstreammakro. Kanske är det så - men precis som mainstreamteo…

Läs mer!

Myndigheterna borde kräva öppen källkod

Den hälsosamme ekonomisten
Bild: 2017-09/dsc01062.jpg

Ytterligare en IT-skandal. Möjligen var det undertecknad som vidarebefordrade skandalen så att den träffade fläkten i TV4:s tiosändning i går.  För er som missade det hela lekte en förälder med de utvecklarverktyg som finns i webbläsaren  Chrome . Vem som helst kan använda dessa genom att klicka på de tre punkterna längst till höger i webbläsaren och välja "fler verktyg" och sedan "verktyg för programmerare". Då kan man se vilka program som körs i webbläsaren och man kan göra förändringar …

Läs mer!

Oetiska robotfilmer

Den hälsosamme ekonomisten

Youtube har tagit ner en mängd filmer där robotar slåss mot varandra med hänvisning till att det strider mot reglerna mot djurplågeri på plattformen. Att Youtubes artificiella intelligens vill utvidga begreppet djurplågeri till att även omfatta robotar är givetvis inte konstigt. Om Youtubes censurrobotar gör jobbet med att rensa kanalen får vi … Läs mer!

Högt i tak är inte eftersträvansvärt

Den hälsosamme ekonomisten

Hör ofta politiska tyckare säga att "... det ska vara högt i tak i partiet". Samma tyckare kan ögonblicket efteråt kräva åtgärder mot partister som agerar som om det vore högt i tak. I realiteten är takhöjden avgörande för om det är personer eller partier som intar politiska positioner. Om varje aktiv medlem i ett parti kan inta precis … Läs mer!

Den penningpolitiska dualiteten och den svarta svanen

Den hälsosamme ekonomisten

Följer med intresse de långa marknadsräntornas fall. Fram till för ett år sedan trodde jag att ekonomin skulle ta en naturlig vändning uppåt och att räntorna skulle stiga. Det var ett jättemisstag - jag hade fel, fel, fel. I stället har räntorna fortsatt falla och vi står nu inför anomalier som svårligen kan hanteras inom ramen för befintliga … Läs mer!

Trump har fått det här med korruption om bakfoten

Den hälsosamme ekonomisten

Donald Trump anklagar Google för att snedvrida sökningar i syfte att gynna Hillary Clinton . Så vi måste kanske påminna om hur korruption och valfusk går till. Korruption är när politiker tar betalt av privata företag för att leverera politik. Denna företeelse är institutionaliserad i USA. Republikaner och demokrater tar direkt och … Läs mer!

Varför behöver vi importera indiska programmerare?

Den hälsosamme ekonomisten

Läser Svenskt Näringslivs rapport "Det samhällsekonomiska värdet av arbetskraftsinvandringen till Sverige under 2018" och noterar att de yrkesgrupper som ger upphov till störst förädlingsvärde är "IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m fl". Hos SCB slår jag upp kategorin och konstaterar att 119 000 personer arbetar där. Då arbetskrafte… Läs mer!

Gillamarkeringarna är början till singulariteten

Den hälsosamme ekonomisten

Det kan vara svårt att förstå varför nätjättarna ägnar så stor energi åt att samla in våra känslor om man inte sätter det i perspektiv. Ytterst handlar insamlingen faktiskt om att skapa en länk mellan människan och datorerna. Skälet till att denna länk behövs är att datorer i grunden saknar känslor. Och även om de hade haft känslor - som … Läs mer!

Pumpa inte upp konspirationsteorier

Den hälsosamme ekonomisten

Lars Åberg uttrycker det väl i GP . Debatten om invandring i Sverige är inte resultatet av en rysk påverksansobservation. Enbart, bör kanske tilläggas. Ryssarna har ett program för att påverka opinionen i EU och förstärka splittringar. Men man ska heller inte överdriva ryssarnas effektivitet. Något säger mig att det vi inte ser är betydligt … Läs mer!

Om bloggen

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg som handlar om sjukvårdens organisation, incitament och klassisk liberalism - allt skrivet ur ett ekonomistiskt perspektiv. Webbplatsen använder tredjepartskakor (cookies) från Disqus, Piwik, Facebook, Google och Twitter för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar information om din användning av vår webbplats till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om webbplatsens kakpolicy här. Denna sida drivs med webbverktyget Bolt. Av Mattias Lundbäck.

VR och Vårdvalssidan

Den hälsosamme ekonomisten finns även tillgänglig i VR. Har man HTC Vive eller Occulus Rift når man hifi://ekonomism genom att först installera appen High Fidelity som ger tillgång till en stor mängd olika virtuella världar. Sedan skriver man bara "ekonomism" i Goto-fältet i HiFi. Fältet motsvarar adressraden i en vanlig webbläsare.

Besök gärna www.vårdval.se - det enklaste sättet att hitta och jämföra vårdgivare.

”Jag

Läs bloggkollegor

Anybodys Place Carl-Johan Westholm Cornucopia Danne Nordling Eskil Ullberg Fnordspottning Fredrik Malm Fredrik Segerfeldt Gustav Nipe Henrik Alexandersson Janerik Larsson Jonas Grafström Lennart Grundel Maria Abrahamsson Markus Uvell Mina Moderata Karameller Mattias Svensson Niclas Berggren Opassande Per Gudmundson Sjätte Mannen Tanja Bergkvist The Market Monetarist


Creative Commons-licens
Den hälsosamme ekonomisten av Mattias Lundbäck är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.
Based on a work at https://www.ekonomism.us.

Sociala medier

Den hälsosamme ekonomisten är en blogg för dig som är intresserad av ekonomi, politik och teknik. Följ mig på Twitter för regelbundna uppdateringar. Läs mer om Den hälsosamme ekonomisten och Mattias Lundbäck här.


Linkonomism
Googelkonomism
Feedkonomism